Tiimimestari -ohjelma

Kevät 2023, Tiimimestari 143, Oppisopimus

Tämä ryhmä on valtakunnallinen ja toteutetaan tutkintoon valmistavana valmennuksena oppisopimuksella.

Oppisopimuksella

Osallistuminen

Tämä on tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon johtava oppisopimuksella toteutettava valmennusryhmä.

Tavoitteena omassa organisaatiossa prosessien, palveluiden tai tuotteiden kehittäminen tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen näkökulmasta. Kehittäminen voi tähdätä myös uuden luomiseen. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii alasta riippumatta työtehtävissä, joissa on mahdollisuus ja valtuudet ideoida, suunnitella ja toteuttaa tuotekehitystöitä kehittämistiimin kanssa.

Valmennusohjelma on kohdistettu erityisesti johtajille, päälliköille, esimiehille, tiimivastaaville, opettajille ja kehittäjille.

Oppisopimuksella valmennus on osallistujalle maksuton, maksettavaksi jäävät lähijaksojen majoitus-ja täysihoitokulut noin 250 – 350 €/lähijakso sekä matkat.

Toteutus yhteistyössä Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa. Lue lisää oppisopimuksesta. Oppisopimus on työpaikalla ja omien työtehtävien kautta tapahtuvaa oppimista. Edellyttää päätoimista työpaikkaa tai omaa yritystä.

Aikataulu

Orientaatio 21.3.2023
Tiimioppiminen 19. – 21.4.2023
Johtaminen 7. – 9.6.2023
Tiimivalmentaminen 13. – 15.9.2023
Rohkeat kokeilut 22. – 24.11.2023
Tiimivalmentajan karaktääri 14. – 16.2.2024
Tiimivalmentajien Symposium 6.6.2024

Ryhmä 143

Sisällöt

Yhteensä 17 päivää. Katso alta nuolista selaamalla päivä- ja jaksokohtaiset teemat.

21.3.2023

Orientaatio

Mitä valmennus sisältää ja kenen kanssa aloitan oppimismatkan? Mitkä ovat omat ja valmennuksen tavoitteet?

19.-21.4.2023

Tiimioppiminen

Mitä on tiimioppiminen ja kuinka se tukee yksilön oppimista? kuinka hyödynnän sitä omassa työssäni? Miten vahvistetaan yhteisön oppimista?

7.-9.6.2023

Johtaminen

Kuinka tiimejä ja tiimiyhteisöä muotoutetaan? Mitä on tiimiyhteisön valmentava johtaminen? kuinka vahvistetaan yhteisohjautuvuutta?

13.-15.9.2023

Tiimivalmentaminen

Mitkä ovat tiimivalmentamisen käytänteet ja kuinka sovellan niitä omassa arjessani? Mitä tarkoittaa, kun asiakas ja oppija on keskiössä?

22. - 24.11.2023

Rohkeat kokeilut

Mitä on luovuus tiimivalmentajan työssä, miten kehittää innovointiosaamista? Kuinka luon omaa tiimivalmennusmallia?

14.-16.2.2024

Tiimivalmentajan karaktäärin luominen

Mikä on oma valmentajaprofiilini ja -filosofiani?

6.6.2024

Tiimivalmentajien Symposium

Yhteistapaaminen muiden tiimivalmentajien kanssa. Mitä minä ja muut ovat saaneet aikaan? Mitä voimme oppia toisiltamme ja jatkojalostaa omaan työhön sopivaksi?

Valmentajat

Niina Palmunen
Niina Palmunen

Tiimivalmentaja, Senior Team Coach

Lue lisää
Leena Karjalainen
Leena Karjalainen

Tiimivalmentaja, Senior Team Coach

Lue lisää

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Sampon omaan järjestelmään viimeistään 7.3.2023 mennessä. Hyväksynnän tutkinnon suorittajaksi tekee Saimaan ammattiopisto Sampo.

Ilmoittautumislinkki

Kysyttävää?

Laita viestiä, jos mietit, sopiiko tämä ryhmä sinulle tai ylipäätään jokin asia mietityttää.

Marko Paasonen

Marko Paasonen

Asiakkuusjohtaja