Sodankylässä havahduttiin dialogin tarpeeseen ja voimaan. ”Toivoisin, että pääsisimme eroon siitä ajatuksesta, että kaiken pitäisi johtaa päätöksiin ja että aina pitäisi olla tehokasta”, kiteyttää Sodankylän Tähtikunnan koulun apulaisrehtori Reeta Nieminen.

Tehokkuus. Siinä on mielenkiintoinen sana, kun mietitään oppimisen näkökulmaa.

Teollisuus-digiloikka-yhteiskunnassa meihin on syväjuurrutettu ajatusmalli, että tehokkuus on synonyymi tarkoittaen tekoja, nopeutta ja suoraviivaisuutta. Se on minimalistista panostusta maksimaalisella tuloksella.

Harvoin ajattelemme käytyämme tunnin, pari dialogia aiheesta X tekemättä päätöksiä, että olipa tehokasta ajankäyttöä. Vaikka olisi syntynyt yhteistä ymmärrystä, tullut esille eri näkökantoja, ehkäpä uusia ideoita. Vaikka opimme paljon toisistamme ja itsestämme. Ne eivät välttämättä näy heti tekoina, mutta luovat pohjaa, jota ilman teot jäisivät vajavaisiksi.

Monesti suurimmat opit tapahtuvat jonkin epäonnistuessa. Silti ensimmäinen ajatus on, että olipa tehotonta, hukkaan heitettyä aikaa – vaikka sehän oli nimenomaan tehokasta oppimista! Kasapäin oppeja, jotka mahdollistavat tulevat onnistumiset.

Tehokkuus alkaa hitaudesta

Mutta entä jos tehokkuus onkin matka, pidemmän prosessin lopputulema? Matkaan sisältyy hitaalta tuntuvaa etenemistä ja panostuksia ilman suoraan mitattavia tuloksia. Silloin luodaan perustuksia. Kun perustukset on rakennettu, voi syntyä lopputulos – jotain konkreettista, jotain, joka näyttäytyy tehokkuutena.

”Toivoisin, että pääsisimme eroon siitä ajatuksesta, että kaiken pitäisi johtaa päätöksiin ja että aina pitäisi olla tehokasta”, kiteyttää Sodankylän Tähtikunnan koulun apulaisrehtori Reeta Nieminen.

Sodankylässä on ollut paljon muutoksia koulurintamalla: kaksi koulua on yhdistetty ja vuonna 2022 valmistuu Sodankylän monitoimikeskus, jossa samassa pihapiirissä ovat varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, nuorisotyö ja kirjasto. Prosessi vaatii paljon yhteistyötä eri tahojen välillä. Tiimioppimisen startti -valmennuksen tavoitteena oli kehittää yhteistyötä tiimeissä ja eri toimijoiden välillä. Siihen osallistui väkeä sivistystoimesta sekä kunnan johtoryhmästä.

”Ensimmäisessä valmennuspäivässä oli tunne, että sitten tämän startti -valmennuksen jälkeen kaikki on selkeää, tiedämme mikä on lopputulema ja tulos”, Reeta kertoo. ”Kunnes ymmärsimme, että tämähän on vasta alkusysäys! Se oli äärimmäisen tärkeä oivallus, ettei tarvitse kaiken olla valmista viimeisellä kerralla vaan nyt matka vasta alkoi. Se oli sysäys sille, miten voimme yhdessä kehittää yhteistyötä.”

Yksittäisen, näennäisesti tehokkaalta vaikuttavan ratkaisun sijasta saatiinkin jotain paljon isompaa.

Vahva pohja ja luottamus mahdollistaa uudet ideat ja tehokkuuden

”Kerrankin oli aikaa pysähtyä, keskustella, suunnitella yhdessä. Tutustuimme siihen, keitä me oikeasti olemme ja pääsimme oppimaan, mitä kenenkin työ pitää todella sisällään. Se toi ymmärrystä siitä, miten kukin toimii ja mitä toiveita eri tahoilla on”, Reeta kuvailee valmennuksen antia.

Tämä tutustuminen, yhteisen ymmärryksen kasvattaminen ja keskustelut ovat vahvistaneet keskinäistä luottamusta, joka mahdollistaa innovoinnin ja uusien ratkaisujen luomisen. Se on vahva pohja aidolle yhteistyölle.

”Nyt on halua tehdä vielä enemmän yhteistyötä ja haemme aikaa yhdessäololle, keskustelulle. Kaikkien työt kuitenkin linkittyvät toisiinsa ja kun pääsemme niistä yhdessä keskustelemaan, voi syntyä vaikka mitä!”

Reeta kokee, että Tähtikunnan koulussa valmennus on edesauttanut koulun tiimien toimintaa ja vaikuttanut keskustelukulttuuriin ja avoimuuteen – on rohkeutta keskustella, tuoda asioita julki ja tahtotila rakentaa yhteisöllisyyttä. Toki se vaatii vielä juurruttamista ja vahvistamista myös heissä, jotka eivät olleet valmennuksessa mukana – kuten Reeta kuvaili valmennuksen myötä syntynyttä oivallusta – matka on vasta alkanut.

Tärkeintä ei ole päätös

”Armollisuutta itseään kohtaan. Minun ei tarvitse heti tietää, minulla ei tarvitse olla parasta ratkaisua, vaan voin ottaa aikaa miettimiselle. Voin kerätä koolle heidät, joita asia koskee ja voimme pohtia yhdessä”, Reeta miettii oman johtajuuden kehitystä valmennuksen myötä. Monet päätökset vaativat pohjatyötä eli dialogia ja yhdessä oppimista ennen kuin oikeasti ollaan valmiita tekemään päätöstä.

Reeta kuvailee monia oivalluksia, joita hän ja he tiiminä saivat valmennuksessa. Ne oivallukset mahdollistuivat, kun oli aikaa ajatella yhdessä. Oivallukset synnyttivät vahvuutta – aitoa ymmärrystä ja tahtotilaa. Vasta sen vahvuuden myötä voidaan saavuttaa jotain aidosti pysyvää ja kestävää. Reetan sanoin:

”Tärkeintä on kaikki ennen päätöstä!”

Päätös – se tehokkuuden ilmentymä – onkin vain pikkuruinen prosessin välietappi.

Teksti Teija Välinoro, Tiimiakatemia Global

Kiitos haastattelusta Reeta Nieminen, Tähtikunnan koulu, Sodankylä

Julkaistu 2/2021

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa
Tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa

Sodankylässä havahduttiin dialogin tarpeeseen ja voimaan. ”Toivoisin, että pääsisimme eroon…

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”
Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”

Sodankylässä havahduttiin dialogin tarpeeseen ja voimaan. ”Toivoisin, että pääsisimme eroon…

Uudistumiskyvykkään kulttuurin rakentaminen tiimivalmentajien avulla – Case Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva
Uudistumiskyvykkään kulttuurin rakentaminen tiimivalmentajien avulla – Case Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva

Sodankylässä havahduttiin dialogin tarpeeseen ja voimaan. ”Toivoisin, että pääsisimme eroon…

Jaettua johtajuutta tiimirakenteen avulla – Case Ylöjärven lukio
Jaettua johtajuutta tiimirakenteen avulla – Case Ylöjärven lukio

Sodankylässä havahduttiin dialogin tarpeeseen ja voimaan. ”Toivoisin, että pääsisimme eroon…

Osaamista tiimioppimalla – Oppimisen mahdollistaminen tiimioppimisen menetelmin YTO-opinnoissa
Osaamista tiimioppimalla – Oppimisen mahdollistaminen tiimioppimisen menetelmin YTO-opinnoissa

Sodankylässä havahduttiin dialogin tarpeeseen ja voimaan. ”Toivoisin, että pääsisimme eroon…

Tiimimestari® -valmennus muutti ajatteluani oppimisesta – pysyvästi
Tiimimestari® -valmennus muutti ajatteluani oppimisesta – pysyvästi

Sodankylässä havahduttiin dialogin tarpeeseen ja voimaan. ”Toivoisin, että pääsisimme eroon…