Aktiivisen oppimisen käynnistäminen sekä vastuun jakaminen oppimisesta opiskelijoille yhdistää tähän artikkeliin haastateltuja Savon ammattiopiston logistiikka-alan opettajia Jussi-Pekka Räsästä (tuttavallisemmin J-P) sekä Reijo Tolosta.

Edellä kuvatun lisäksi heitä yhdistää opettajuutensa muokkaaminen valmentavaan suuntaan. Tämän lähestymistavan he ovat huomanneet tukevan mm. aktiivisen oppimisen käyntiin saamista sekä oppimisesta vastuun ottamista. Se on vaatinut muutosta ajattelu- ja toimintatavoissa, sekä itsensä haastamista uusiin kokeiluihin.

Kokeilut ja Tulokset Tiimioppimisessa

Lyhykäisyydessään tiimioppimisessa on kyse vuorovaikutteisesta ja aktiivisesta yhdessä oppimisesta. Tiimioppimisen prosessia ohjaa tiimivalmentaja, jolla on tietoa ja taitoa saada porukka työskentelemään yhdessä. Työkaluinaan tiimivalmentaja käyttää mm. tiimejä, dialogia, tiedonhankintaa ja käytännön tekemistä – soveltaen näitä konteksti ja kohderyhmä huomioiden.

Lue tarkemmin tiimivalmentajan profiilista ja tiimitoiminnan käynnistämisestä aikaisemmista blogeistamme.

Muokatessaan omaa opetustyötään kohti tiimivalmentajuutta, uusia kokeiluja on pitänyt lähteä tekemään. Ensimmäisiä kokeiluja, joita J-P ja Reijo lähtivät työssään kokeilemaan oli juurikin dialogi ja opiskelijoiden dialogiympyrään istuttaminen.

”Tulihan sieltä ihmettelyä, että on tämä touhua tämä tämmöinen ringissä istutaan ja jokkaisella pitäisi olla jottain sanottavaa. Että mikä on, kun ei voi vain olla hiljaa.” J-P naurahtaa.

Reijo pääsi todistamaan, että ringissä istuminen toimii myös hyvänä ryhmäyttämismenetelmänä.

”Kun verrataan rinnakkaiseen ryhmään, niin kävi ilmi, että siellä meni pitkälle syksyyn ennen kuin opiskelijat edes tiesi toistensa nimiä.”

Reijo jatkaa, että tiimioppimisen periaatteet ovat toimineet myös todella hyvänä lähtökohtana logistiikka-alan ideologioiden ymmärtämiselle. Niissä korostetaan, että kaveria ei jätetä, aina tehdään porukassa, aina löytyy apuja ja vasta sitten ollaan päästy maaliin, kun kaikki ovat päässeet maaliin.

Seuraava kokeilu liittyi tehtävänantoon. Sen sijaan, että opettajina J-P ja Reijo olisivat käyttäneet suunnitteluaikansa miettien, mitä asioita tänään pitää ehtiä käymään läpi, he pohtivat tavoitteisiin nähden isomman kokonaisuuden, josta muodostaa tehtävänanto. Tämän jälkeen he pistävät opiskelijat tiimeinä itse kaivamaan esiin tehtävänantoon nähden keskeisimpiä seikkoja.

”Tehtävänanto on se, mikä ratkaisee. Todella hyvin saa sillä opiskelijat tekemään, jopa ne haastavammat. Opiskelijat ovat itsekin todenneet, että onhan näitä ryhmätöitä tehty aina, mutta näin toteutettuna kyse on enemmästä kuin ryhmätyöstä”.

Tiimivalmentaja ei siis jätä ryhmää heitteille, mutta ei myöskään määritä, mistä näkökulmasta tiimi lähtee annettua toimeksiantoa ratkaisemaan. J-P ja Reijo toteavatkin, että opiskelijat ovat itsekin hämmästelleet sitä, miten eri näkökulmista asioita voikin miettiä.

Suurin oppi syntyykin siitä, kun näitä eri näkökulmia käydään läpi yhteisesti. Samalla kasvaa ymmärrys siitä, että ihmiset ajattelevat asioista eri tavalla, tarkastelevat niitä eri kulmista ja kaikilla näillä ajatuksilla on arvo.

Koen, että tällainen lähestymistapa hyödyntää myös asiakaspalveluhenkisyyttä, joka on tärkeää meidän alalla. Olen saanut palautetta, että onpa hyvä kun on juteltu, niin ossaa noiden asiakkaidenkin kanssa jutella. Luontaista ulosantia, ja keskustelukulttuuria on pystytty edistämään, sekä lisäämään itsevarmuutta.” J-P täsmentää.

Ajattelutapojen Uudelleen Virittäminen

Tiimivalmentajina opettajien täytyy miettiä, miten ohjata ryhmää tehokkaasti kohti yhteisöllistä oppimista. Tämä vaatii uudenlaista valmistautumista ja kykyä sietää mm. epäjärjestystä ja hiljaisuutta.

Varsinkin sellaisen ryhmän kanssa, jonka kanssa toimii harvemmin, niin kyllä se valmistautuminen menee siihen, millä tavalla ohjataan sitä ryhmää ja millä tavalla saadaan se keskustelu käyntiin.” Reijo täsmentää.

Viitaten ns. vanhaan tapaansa opettaa, J-P toteaa, että kun on oppinut tekemään tietyllä tavalla, niin helpompaahan se on sillä rutiinilla jatkaa. Siksi hän kuvaakin olevansa tiimivalmentajana vielä alkutekijöissä, mutta askel askeleelta etenevänsä.

Itselle olen ainakin antanut sen luvan, että en lähde kaikkea tekemään kerralla, vaan pienillä askelilla kokeilen, että mikä toimii ja mikä ei toimi ja laitan muistiin asioita. Toivottavasti jossain kohtaa on sitten työkalupakki toimivista asioista.”

Opiskelijat myös huomaavat eron. He ovat esimerkiksi todenneet, että opiskelu on tiimioppimisen periaatteilla toteutettuna raskaampaa. Joutuessaan ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan, joutuu tekemään enemmän töitä. Ei voikaan vaan istua ja katsoa kaukaisuuteen.

Opiskelijoilta on kuitenkin tullut poikkeuksetta hyvää palautetta. J-P toteaa, että opiskelijat kokevat opiskelun mielekkääksi, vaikka tekeminen aluksi tuntuu vaikealta ja jopa hassulta. Mutta kun opiskelijat saavat juonen päästä kiinni, ymmärtävät he pystyvänsä esimerkiksi etenemään opinnoissa omatahtisemmin.

Opettajana J-P pystyykin antamaan enemmän vastuuta ja laajempia tehtäväkokonaisuuksia niille, joilla hommat hoituvat ja joilla oma motivaatio on kohdallaan. Nämä tiimit voivat edetä opinnoissaan nopeammin ja päästä työssäoppimisen jaksoille aikaisemmin. Opettajana järjestely vapauttaa opettajaresursseja niille, jotka tukea enemmän tarvitsevat, joten etu on J-P:n mukaan molemminpuolinen.

Hyödyt Kaikille Osapuolille

Tiimioppimisen ja tiimityöskentelyn yhdeksi lisähyödyksi J-P ja Reijo nostavat myös sen, että kaikki ovat mukana. Heidän mukaansa jotkut esimerkiksi etsii tietoa vähän enemmän ja jotkut vähän vähemmän, mutta kaikki on mukana.

”Vaikka vähemmänkin tekisi, niin se on kuitenkin väkisinkin mukana sen tiedon kaivamisessa ja etsimisessä. Ja kun toimintatapa tulee tutummaksi, niin nousee esiin sellaisia persoonia, jotka ottaa vähän koppia myös niistä hiljaisemmista ja alkaa toimimaan sellaisena vieruskaveri ohjaajana. Kaikista ei toki tähän ole, mutta aina on sieltä luokasta löytynyt ne tyypit, ketkä pystyy sitten niitä vähän hitaammin oppivia jeesimään ja auttamaan samalle tasolle tai ainakin lähemmäksi”. Tiivistää J-P.

Reijo ja J-P tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että nuoret ovat fiksua porukkaa, oivaltavia ja pystyvät tekemään töitä varsin hyvin. Heille onkin tiimivalmentajina entistä enemmän vahvistunut valitsemansa lähestymistavan tuomat hyödyt oppimiselle sekä omalle työlle. He ovat saaneet työhönsä uusia työkaluja sekä rohkeutta tehdä asioita eri tavalla. He ovat löytäneet keinoja, joilla opettajan rajallinen työaika saadaan hyödynnettyä tärkeimpään paikkaan, ilman että se toisi ylimääräistä kuormaa opettajalle.

Kyllä mä ainakin tällä tiimivalmennuskoulutuksen [tiimimestari] kautta oon niinku saanut tämän toimenkuvan muuttumaan aivan täysin. Pystyy tekemään tämän työn siten, että vastuuttaa opiskelijoita ja tämän koulutuksen kautta ikään kuin on saanut luvan, että näin saa tehdäkin”. Päättää Reijo.

Lue lisää Tiimimestari -valmennuksesta ja tutustu alkaviin ryhmiin

Tutustu Savon ammattiopiston logistiikka-alan tutkintoon

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma
Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen sekä vastuun jakaminen oppimisesta opiskelijoille yhdistää tähän…

Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen
Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen sekä vastuun jakaminen oppimisesta opiskelijoille yhdistää tähän…

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen sekä vastuun jakaminen oppimisesta opiskelijoille yhdistää tähän…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen sekä vastuun jakaminen oppimisesta opiskelijoille yhdistää tähän…

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen sekä vastuun jakaminen oppimisesta opiskelijoille yhdistää tähän…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen sekä vastuun jakaminen oppimisesta opiskelijoille yhdistää tähän…