Jyväskylän Lyseon lukion Tiimipolun abit kertovat blogikirjoituksessaan kokemuksiaan opiskelusta tiimilinjalla, sen haasteista ja iloista. Opintojen päätteeksi kaiken kruunasi matka Amsterdamiin.

Tiimilinjalla opiskelu eroaa tavallisesta lukio-opiskelusta monella tapaa. Normaalisti lukiossa luokka ei ole yhtenäinen porukka, vaan ihmiset hajaantuvat nopeasti kurssivalintojensa mukaan. Tiimilinjalla puolestaan kaikki osallistuvat pakollisille tiimikursseille, minkä takia oman luokan kanssa tulee vietettyä tavallista enemmän aikaa. Pakolliset kurssit voivat kuitenkin vaikeuttaa muiden lukiokurssien suorittamista, sillä niille ei välttämättä jää yhtä paljon aikaa. Ensimmäisen vuoden alussa opiskelijat jaetaan 3-5 hengen tiimeihin, joissa työskennellään kaikilla tiimikursseilla koko lukion ajan. Tiimin jäsenet voivat tukeutua toisiinsa ja hyödyntää kaikkien vahvuuksia. Myös osa kurssikokeista suoritetaan tiimeissä.Tiimilinjalla osaamista testataan monipuolisemmin, ja suuressa osassa on suullinen esiintyminen. Linjalla lukiokursseja on yhdistetty suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joissa aineiden rajat hälvenevät. Tämän vuoksi opetus tapahtuu monesti useamman opettajan johdolla. Opiskelussa painottuu myös itsenäinen opiskelu, ja usein vastuu tunnin kulusta on tiimeillä itsellään. Kurssikokonaisuuden selkäranka muodostuu isommasta, tiimeittäin tehtävästä projektista, jonka lopputulos esitellään jakson lopussa. Projektissa kiteytyvät kunkin kurssikokonaisuuden pääteemat.

Opiskelussa erottuvat lisäksi myös tiimeille suunnitellut tilat. Yhteisen, pysyvät tilat myös ovat omiaan lisäämään yhteisöllisyyden tunnetta, ja auttavat lukioon sopeutumista.

Opintojen aikana tehdään useampi opintomatka kunkin kurssin kannalta oleelliseen kohteeseen. Lisäksi tiimiopinnot huipentuvat opiskelijoiden itse organisoimaan ulkomaanmatkaan abivuoden aikana.

Projekteissa näkyy oma kädenjälki

Tiimilinjalla on ollut paljon sekä onnistumisia että haasteita. Olemme olleet ensimmäiset tiimilinjalaiset, joten haasteita on riittänyt. Se ei ole kuitenkaan vähentänyt innostustamme.

Haasteena on esimerkiksi ollut se, että ohjeet ovat olleet ympäripyöreitä, joten meillä on ollut vaikeuksia löytää tehtävänannon rajaa. Tämä on aiheuttanut ajan loppumista ja lukuisia muita hankaluuksia. Lisäksi haasteena on ollut tiimin oma vastuu projekteistaan ja opiskeluistaan. Esimerkiksi meillä on ollut paljon itsenäisiä tunteja ilman opettajaa, joten on ollut hankalaa pitää itsekuria yllä.

Yhtenä innostavimmista asioista motivoimassa meitä opiskelemaan on matkat ja uudet kokemukset. Suurena innostuksen lähteenä ovat olleet luokkatoverit ja opettajat. Koska tiimiopintojen vuoksi luokkamme on läheinen, niin saamme paljon tukea ja turvaa. Se taas rohkaisee innostumaan asioista avoimemmin. Innostavin asia työskentelyssä on ollut se, kun on saanut projektin hyvin tehtyä. Motivaationa on ollut myös itse projektit, sillä ne ovat olleet monipuolisia ja niissä on näkynyt tiimin oma kädenjälki. Projekteina ovat olleet muun muassa powerpoint-esityksiä ja visuaalisia töitä, kuten musiikkivideo, jossa tiimi sävelsi, sanoitti ja kuvasi työnsä.

Tärkeiden taitojen opiskelua

Tiimityöskentely perustuu lähes kokonaan toisten ihmisten kanssa toimimiseen, joten väkisinkin olemme oppineet ottamaan toiset huomioon ja käyttäytymään suvaitsevaisesti ja avoimesti uusia ja erilaisia ihmisiä kohtaan.

Koska riidoilta ja konflikteilta välttyminen on mahdotonta, ongelmanratkaisukyky ja kompromissien tekeminen on kehittynyt jokaisella meistä huomattavasti. Lukuisien projektien ansiosta myös esiintymistaitomme on parantunut, emmekä enää jännitä esiintymistä ihmisten edessä läheskään niin paljon kuin ykkösvuonna.

Eli tiivistettynä tiimilinja on opettanut meille tärkeitä taitoja, joita tulemme tulevaisuudessa tarvitsemaan niin arki- kuin työelämässäkin.

Amsterdamin-matkamme oli kolmen vuoden työn saavutus, jolla toteutimme haaveitamme matkustaa maailman ympäri.  Tämä matka  oli  viimeinen mahdollisuus olla yhdessä tiiminä  ennen jatko-opintojen alkua ja juhlistaa yhteistä saavutustamme, kuten myös juhlistaa lukiosta selviämistä. Keräsimme varat matkaamme varten järjestämällä Hackathon-innovaatiotapahtuman, josta on jo tullut tiimilinjan perinne. Keräsimme rahaa myös kahvilan avulla ja myymällä muita tuotteita. Näillä varoilla pääsimme toteuttamaan matkaamme.

Reissun aikana vierailimme eri museoissa ja näimme hollantilaista kulttuuria niin kuin myös Amsterdamin monipuolisuutta.  Kävimme myös tutustumassa Amsterdamin Team Academyyn, jossa näimme heidän toimitilansa ja kuulimme siellä opiskelemisesta. Tämä käynti oli kiinnostava ja silmiä avaava kokemus meille, sillä se antoi meille inspiraatiota jatko-opintomahdollisuuksista. Heidän panostuksensa yhteisöllisyyteen ja uudenlaiseen opiskelutapaan oli mukavaa nähdä.

 

 

Teksti ja kuvat: Jyväskylän Lyseon lukion Tiimipolun 2019 abit

Julkaistu 4/2019

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma
Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma

Jyväskylän Lyseon lukion Tiimipolun abit kertovat blogikirjoituksessaan kokemuksiaan opiskelusta tiimilinjalla,…

Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen
Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen

Jyväskylän Lyseon lukion Tiimipolun abit kertovat blogikirjoituksessaan kokemuksiaan opiskelusta tiimilinjalla,…

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

Jyväskylän Lyseon lukion Tiimipolun abit kertovat blogikirjoituksessaan kokemuksiaan opiskelusta tiimilinjalla,…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

Jyväskylän Lyseon lukion Tiimipolun abit kertovat blogikirjoituksessaan kokemuksiaan opiskelusta tiimilinjalla,…

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Jyväskylän Lyseon lukion Tiimipolun abit kertovat blogikirjoituksessaan kokemuksiaan opiskelusta tiimilinjalla,…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Jyväskylän Lyseon lukion Tiimipolun abit kertovat blogikirjoituksessaan kokemuksiaan opiskelusta tiimilinjalla,…