Valmennuksen toteutus Tiimioppimisen startti

Yhteisön sisäinen valmennusprosessi, joka antaa ideoita ja toiminnan suuntaviivoja.
Kesto noin puolen vuoden aikajaksolla viisi valmennuspäivää ja oman työn ohessa tehtäviä kehitystoimia.
Osallistujamäärä 15 – 25 hlö.

Tiimioppisen startti -valmennus antaa perustiedot ja kokemuksen tiimioppimisesta ja tiimivalmentajana toimimisesta. Se antaa nimensä mukaisesti startin kehitystyöhön – ideoita ja mahdollisuuden omien ratkaisujen tuottamiseen.

Valmennusprosessi

Startti ei ole koulutusta eikä luentoja vaan oppimisprosessi, jota kaksi valmentajaa valmentavat. Prosessi toteutetaan tiimioppimisen keinoin, jolloin osallistujat oppivat tiimioppimisen periaatteet oman kokemuksen kautta. 

Lähipäivien aikana opitaan yhdessä muiden kanssa ja lähipäivien välissä opittua viedään omaan työhön ja arkeen kokeiluiksi. Niiden tarkoitus on saada kokemuksia, joita ajetaan ja joista opitaan yhdessä taas seuraavissa lähipäivissä. Käytännön teot ovat oleellinen osa prosessin onnistumista. Lisäksi valmennukseen sisältyy itsenäistä tiedonhankintaa. 

Lähijaksot toteutetaan noin 1-2 kuukauden välein, tarvittaessa verkossa. Valmennuksen ideaali ryhmäkoko on 15 – 25 osallistujaa.

I ORIENTAATIO (1 pvä)

Tiimitoiminnan perusteet
Tiimivalmentamisen perusideat


II TIIMIOPPIMINEN (2 pvä – yön yli)

Tiimioppimisen perustat: filosofia, ydinosaamiset ja työkalut
Tiimioppivan kulttuurin rakentaminen

III TIIMIT JA JOHTAMINEN (1 pvä)

Tiimin johtaminen työyhteisössä
Johtajuuden rakentaminen tiimiin


IV TIIMIEN TULEVAISUUS (1 pvä)

Iso kuva ja tulevaisuuden tavoitteet

Startti toimii parhaiten osana kokonaisuutta: yhteisön jäsenet käyvät starttivalmennukset, jonka jälkeen avainpelaajien joukko lähtee mukaan Tiimimestari-ohjelmaan.
Tämä tuo koko yhteisötason ymmärrystä sekä syvällisempää osaamista ja mahdollistaa todelliset muutokset.

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää

Marko Paasonen
Asiakkuusjohtaja
040 352 2074
marko.paasonen@tiimiakatemia.com