Osaamista tiimioppimalla - Oppimisen mahdollistaminen YTO-opetuksessa tiimioppimisen menetelmillä

Tässä oppaassa – ”Osaamista tiimioppimalla” – Ammattiopisto Luovin Niina Sivonen kuvaa, miten hän tukee oppimista YTO-opinnoissa tiimioppimisen menetelmin. Niina suoritti Tiimimestari® -valmennuksen, jonka aikana muokkasi ajatustaan oppimisesta ja loi omaan työhönsä rakenteen, jolla on saanut osallistettua ja tuettua erityisoppijoiden oppimista.

Toivon ajatteluni inspiroivan lukijaansa, kuten itse olen saanut inspiroitua. Tarkoitus ei ole tarjota aukotonta ratkaisua, vaan herättää ajatuksia siitä, miten YTO-opetustaan voi rakentaa tiimioppivammaksi.”

Lue Niinan ajatuksia myös blogeista:

Tiimimestari® -valmennus muutti ajatteluani oppimisesta – pysyvästi

Osaamista tiimioppimalla – Oppimisen mahdollistaminen YTO-opetuksessa tiimioppimisen menetelmillä

Lataa e-kirjanen tästä
Osaamista tiimioppimalla – Oppimisen mahdollistaminen YTO-opetuksessa tiimioppimisen menetelmillä