Syksyllä 2024 Helsingin kaupungissa toimintansa aloittaa uudenlaisella lähestymistavalla toimiva Konepajan lukio. Lukio painottaa verkostoissa oppimista sekä työelämätaitojen kehittämistä.

Faktoja Konepajan lukiosta:

  • Konepajan lukio tulee Helsingin aikuislukion yhteyteen. Myös aikuislukion nimi muuttuu Konepajan aikuislukioksi.
  • Lukion pedagogisena lähestymistapana hyödynnetään tiimioppimista ja tiimivalmentamista. Siinä opiskelijat oppivat toinen toisiltaan opettajan tai opettajien toimiessa tiimin valmentajana.
  • Elokuussa 2024 opintonsa Konepajan lukiossa aloittaa n. noin 200 yhteishaun kautta valittua nuorta. He suorittavat kaikki lukio-opintonsa tiimeissä.
  • Myös rehtorit ja opetushenkilöstö työskentelevät tiimeissä.
  • Opiskelu painottaa niin laaja-alaisten taitojen hankkimista kuin työelämässä tarvittavien kyvykkyyksien kehittämistä. Niiden oppimisessa hyödynnetään työelämäverkostoja, esimerkiksi yhteyksiä eri yrityksiin, järjestöihin ja yhdistyksiin.
  • Konepajan lukiota ja Konepajan aikuislukiota luotsaa neljän hengen reksitiimi. Siihen kuuluvat rehtori Katri Hyrsky sekä apulaisrehtorit Harri Veteli, Pia Kyllönen ja Suvi Niemi-Kapee.

Konepajan lukio tähtää tiimiorganisaatiolla hyvinvointiin ja tehokkuuteen

Konepajan lukion synty merkitsee uutta lukua suomalaisessa koulutusmaisemassa. Lukiota eteenpäin luotsaa innostunut ja rohkeisiin kokeiluihin valmis reksitiimi. Heille tärkeää on kehittää niin keskinäistä työskentelyä, kuin koko Konepajan lukion ja aikuislukion henkilöstön yhteistä työskentelyä. Tavoitteena on luoda johtamisjärjestelmä, joka mahdollistaa koko henkilöstön osallistamisen yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoprosessiin. Rakentaa siis edellytykset jaetun johtajuuden synnylle. Samalla tavoitteena on lisätä hyvinvointia, edistää hyvien käytänteiden jakamista, oppia toisilta, estää henkilöiden ja toimintojen siiloutumista sekä tehostaa päätöksentekoa.

Ollaan pitkään mietitty, miten näin isoa koulua johdetaan. Ymmärrettiin, että tiimit on avain siihen, että kaikki täällä jaksaa ja voi hyvin. Tiimejä on toki ollut meilläkin jo iät ja ajat, mutta ei oltu tajuttu, että tiimi voi olla jotain paljon enemmän”, Konepajan rehtori Katri Hyrsky pohtii.

Rehtori Katri Hyrskyllä on 20 vuoden kokemus lukiossa työskentelystä. Hänen kokemuksensa mukaan edelleen yksin tekemisen kulttuuri on koulumaailmassa yleistä.

Koulumaailmassa jokaisella on omat vastuualueet. Koska on aina kiire, ei ehditä yhdessä tekemään. On vähän sellaista ajattelua, että ei saa vaivata muita, että nopeammin saa yksin tehtyä. On kuitenkin huomattu, että itseasiassa työskentely ja päätöksien tekeminen on paljon tehokkaampaa tiimeissä.”

Reksitiimi aloittaa viikon joka maanantaisella kahden-kolmen tunnin tapaamisella. Lähes yhdestä suusta kaikki rehtorit toteavat, ettei tämä aika todellakaan ole hukkaan heitettyä. Yhdessä tekeminen on antanut ihan uudenlaista energiaa. Päätöksiä valmistellaan ja tehdään yhdessä. Niiden pohjalta asioita on paljon helpompi laittaa käytäntöön, koska tiedetään kaikkien seisovan päätöksen takana. Myös vastuun kantaminen päätöksistä ei kaadu enää yhden harteille, joka jo omalta osaltaan lisää työhyvinvointia.

Apulaisrehtori Harri Veteli mainitsee myös sen, että nykyään ymmärretään paljon paremmin, mitä eri toiminnoissa tapahtuu. Keskinäinen rehtoreiden välinen ”kilpailu” on vähentynyt ja siiloutumista ei pääse tapahtumaan samalla tavalla.

-> Lue myös, miten tiimiorganisaatio on helpottanut rehtorin työtä Ylöjärven lukiossa.

Konepajan lukion rehtoritiimi ymmärtää, että rohkeisiin päätöksiin, kehittymiseen ja muutoksen johtamiseen tarvitaan myös ulkopuolista tukea

Tiimiakatemia Global on valmentanut oppilaitoksia ja yrityksiä tiimityöhön ja -oppimiseen yli 30 vuoden ajan.

Olemme innoissamme voidessamme tarjota asiantuntemustamme, tukeamme ja verkostojamme Konepajan lukion ja Konepajan aikuislukion kehittämisessä. Yhteistyö on osoitus sitoutumisesta toimivan tiimiorganisaation luomiseen”, kertoo Tiimiakatemia Globalin asiakkuusjohtaja Marko Paasonen.

Reksitiimi on lähtenyt ennakkoluulottomasti kehittämään tiimirakennetta niin johdon kuin työntekijöiden kohdalla. Tiimityöstä ollaan rakentamassa pysyvä ja toimiva työn tekemisen tapa niin nuorten kun aikuislukion puolelle. Tiimityöosaamiseen ollaan valmiita panostamaan. Hienoa on myös, että tiimityö ja tiimioppiminen nostetaan opiskelun keskiöön.” Marko jatkaa.

Valmennuksista ja verkostoista saatu tuki onkin auttanut etenemään valitulla tiellä.

Jos meillä ei olisi mitään tukea tässä niin me ei ehkä uskallettaisi tehdä näin radikaaleja ratkaisuja, mitä me tullaan tekemään esimerkiksi johtamisen suhteen”, pohtii apulaisrehtori Pia Kyllönen.

Apulaisrehtori Suvi Niemi-Kapee muistuttaa, että on paljon opettajia, jotka eivät ole tottuneet käyttämään tiimejä tai työskentelemään tiimeissä. Kyseessä on siis monelle uudenlainen tapa johtaa, tehdä työtä ja vuorovaikuttaa työyhteisössä.

Yhteistyö Tiimiakatemia Globalin kanssa on auttanut meitä ymmärtämään tiimityön monipuolisuutta ja toimivan tiimityön periaatteita. Tämän yhteistyön kautta olemme päässeet tutustumaan myös muihin oppilaitoksiin, joissa hyödynnetään tiimirakennetta työn organisoinnissa. Tietämys opettajien tiimimäisen työskentelyn kehittämisestä ja oppilaitoskontaktit on meille merkittävä asia”.

Kohti toimivaa tiimiorganisaatiota ja yhdessä kehittymistä

Konepajan lukio on rohkea esimerkki tavoitteesta rakentaa yhteisöohjautuvaa tiimiorganisaatiota; luoda yhteisöllistä toimintakulttuuria. Työntekemisen tapaa ja johtajuutta on lähdetty uudistamaan ennakkoluulottomasti, mutta ei suunnittelemattomasti. Konepajan lukion kohdalla synnytetään uutta, kun taas Konepajan aikuislukion kohdalla kyseessä on muutosprosessi kohti tiimiorganisaatiota. Molemmissa on omat haasteensa, mutta myös onnistumisen edellytykset. Tiimirakenne ja tiimioppiminen eivät ainoastaan valmista opiskelijoita työelämään vaan luovat myös vahvan perustan yhteisöllisyydelle, avoimuudelle ja yhdessä oppimiselle koko työyhteisössä. Uudistumiseen tarvitaan kaikkia ja ennen kaikkea yhteistä tahtotilaa.

Tiimirakenne ei pelkästään tue työntekijöiden osallisuuden lisäämistä ja mahdollisuutta vaikuttaa päätöksiin. Kyse on koko työyhteisön työn helpottamisesta, myös johdon. Kun tiimien toiminnan yhdeksi kantavaksi toimintatavaksi nostetaan tiimioppiminen, tukee tiimirakenne myös oppilaitoksessa olevien yksilöiden ja koko yhteisön oppimista ja osaamisen kehittymistä.

Tiimiorganisaatio on organisaation rakenne, jossa työntekijät on jaettu pienempiin ryhmiin – tiimeihin. Nämä tiimit ovat vastuussa tietyistä projekteista tai tehtäväkokonaisuuksista. Oppilaitoksissa on usein esimerkiksi opettajatiimejä, rehtoritiimejä, johtoryhmiä, jotka toimivat tiimeinä sekä opiskelijatiimejä. Tiimiorganisaatiossa korostetaan yhteistyötä, innovatiivisuutta ja työntekijöiden (tai opiskelijoiden) osallistumista päätöksentekoprosesseihin.

Tiimiorganisaation menestys riippuu monista tekijöistä, kuten tiimien itsenäisyyden tasosta, johtamiskäytännöistä sekä organisaation kulttuurista – seikoista, jotka joko mahdollistavat tai estävät tiimeinä onnistumisen. Tiimiorganisaation rakentaminen vaatii aikaa, yhteistyötä ja luottamusta. Tiimiakatemia® menetelmän mukaisesti toimivissa tiimeissä, tiimityön keskiöön nostetaan tiimioppiminen. Tiimiä ei siis tarkastella vain työn organisoinnin keinona, vaan myös yksilön oppimista ja jatkuvaa kehittymistä tukevana välineenä. Näin ollen uuden oppiminen ja työssä kehittyminen tulevat osaksi jokapäiväistä työtä – ja sen arvo tunnistetaan työyhteisössä.

Toimiiko teillä tiimityö? Oletteko tiimiorganisaatio, mutta tuloksia ei näy? Ota yhteyttä ja jutellaan tarkemmin tilanteestanne. Ehkä voimme olla teille avuksi.

Tai tule kuulolle 17.6.2024 webinaariimme ”Strategiana tiimioppiva organisaatio: Mitä se vaatii johtamiselta?”

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma
Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma

Konepajan lukion synty merkitsee uutta lukua suomalaisessa koulutusmaisemassa. Tiimiakatemia Globalilla…

Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen
Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen

Konepajan lukion synty merkitsee uutta lukua suomalaisessa koulutusmaisemassa. Tiimiakatemia Globalilla…

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

Konepajan lukion synty merkitsee uutta lukua suomalaisessa koulutusmaisemassa. Tiimiakatemia Globalilla…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

Konepajan lukion synty merkitsee uutta lukua suomalaisessa koulutusmaisemassa. Tiimiakatemia Globalilla…

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Konepajan lukion synty merkitsee uutta lukua suomalaisessa koulutusmaisemassa. Tiimiakatemia Globalilla…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Konepajan lukion synty merkitsee uutta lukua suomalaisessa koulutusmaisemassa. Tiimiakatemia Globalilla…