On hyvä muistaa, että Tiimiakatemia-pedagogia seisoo vahvan teoriapohjan päällä. Johannes Partanen on laatinut listan tärkeimmistä Tiimiakatemian syntyyn vaikuttaneista kirjoista.

Johannes Partanen: 25 kirjaa, jotka ovat eniten vaikuttaneet Tiimiakatemia® -pedagogiikan syntyyn

Nämä 25 kirjaa ovat luoneet yhteistä Tiimiakatemia® -pedagogiikkaamme 1990 – luvulla. Ilman näiden 25 kirjan oppeja Tiimiakatemia –pedagogiikka olisi tuskin levinnyt ympäri maailman. Olisimme vain pieni ilmiö Päijänteen rannalla. Kiitos kuuluu näille kaikille tässä mainituille kirjailijoille, jotka ovat jakaneet tietonsa avoimesti meidän kaikkien käyttöön.

Valistunut kirjojen lukija voi havaita, että valikoima on aika monipuolinen ja monia erilaisia näkökulmia sisältävä. Ideana oli alusta alkaen, että näitä kirjoja lukivat kaikki oppijat – sekä valmentajat että tiimiyrittäjät. Näin kirjojen tietämys saatiin nopeasti ja monipuolisesti sovellettua käytäntöön. Itse pidin myös huolta siitä, että suurin osa kirjoista oli ja on mielenkiintoista luettavaa. Erilaiset teoriat tai käytännöt avautuvat pienen ponnistelun avulla nuoremmillekin oppijoille. Ja omissa firmoissa niitä sitten testailtiin yhdessä tiimivalmentajan kanssa.

Oppiminen

 • Cunningham: The Wisdom of Strategic Learning
 • Dryden & Voss: Oppimisen vallankumous
 • Prashnig: Eläköön erilaisuus. Oppimisen vallankumous
 • Senge: The Fifth Discipline

Nämä neljä kirjaa ovat luoneet perustaa Tiimiakatemian oppimiskäsityksille. Cunningham tähdensi yksilön oman vastuun ja tavoitteellisuuden merkitystä tiimimäisessä oppimisessa. Jokainen tiimioppija voi keskittyä omiin vahvuuksiinsa ja säilyttää innostuksen elinikäiseen oppimiseen. Oppimisen vallankumous oli meille todella ”kuumaa kamaa”. Miksi ammatti-korkeakoulu ei ottanut heti uusia oppimismenetelmiä käyttöön? Tärkeämpää on miten opitaan kuin mitä opitaan.

Kaikki me olemme erilaisia oppijoita. Se on hakattu kiveen pedagogiikassamme. Barbara Prashnig vieraili parikin kertaa Tiimiakatemialla ja toi tietoisuuteemme erilaiset oppimis- ja työskentelytyylit. Ymmärsimme oman ainutlaatuisuutemme ehkä ensimmäistä kertaa elämässämme.

Sengen erilaiset oppimiskokeilut ja viisi disipliiniä näyttivät tietä omille kokeiluillemme. Tehokkain oppiminen syntyy suorasta kokemuksesta ryhtymällä toimeen ja näkemällä toiminnan seuraukset. Oppimisen avulla luomme itsemme aina uudelleen ja uudelleen. Syntyi visio omasta yliopistosta vuonna 2037. Visio on voima ihmisten sydämissä. Mitä me haluamme yhdessä luoda? Yhdessä jaettu visio syntyy halustamme saada aikaan jotakin hyvin merkityksellistä.

Tiimit

 • Isaacs: Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito
 • Katzenbach & Smith: Tiimit ja tuloksekas yritys
 • Riley: The Winner Within

Edelleenkin nämä kirjat muodostavat loistavan kolmikon tiimin saloihin. Platonin teos 3 ja siinä olevat Sokrateksen tarinat olivat meille mallina dialogista. Isaacsin kirja myöhemmin täsmensi meille dialogin pelisäännöt. Dialogin aikaansaamiseksi vaaditaan johdonmukaista toimintaa ja käyttäytymistä, joustavia rakenteita, kykyä ennakoida ongelmia, otollista ilmapiiriä ja keskusteluihin vaikuttavan pohjavireen ymmärtämistä (lannoituksia/treenejä).

Tiimit ja tuloksekas yritys oli ensimmäinen hyvä tiimikirja, joka perustui liike-elämässä tehtyihin tutkimuksiin (alkuperäinen teos ilmestyi vuonna 1993, siis heti aloitukseemme). Valmentajana on aina pidettävä päämäärä ja tavoitteet mielekkäinä ja kasvatettava koko ajan sitoutumista ja itseluottamusta.

Pat Riley sai meidät lopullisesti vakuuttumaan tiimin erinomaisuudesta. Sinun on pantava itsesi peliin ja tehtävä se koko sydämellä. Tiimit murtuvat kun niillä ei ole päämäärää tai päämäärät eivät ole selvästi määritellyt. On päätettävä, haluatko olla mukana vai et?

Yrittäjyys

 • Collins & Porras: Built to Last
 • deGeus: The Living Company
 • Kotter: Matsushita Leadership
 • Roddick: Business as Unusual,

Näillä kirjoilla oli suuri merkitys ”Isojen kardinaalien” syntyyn Rakettimallissamme, jonka lopullinen muoto hahmottui vasta vuosina 2001-04. Suurin arvo näillä kirjoilla oli siihen, että Johtavien ajatusten synnytysprosessi syntyi erilliseksi omaksi prosessiksi.

Monet huippuyritykset ovat aloittaneet epävarmasti ja hapuillen ja ovat tehneet valtavasti työtä löytääkseen idean, jonka varaan voi rakentaa liikeideansa. Eli siis aivan toisin kuin yleisesti luullaan. Missio voi olla jopa tärkeämpi kuin arvot. Tarkoitus on luoda tulevaisuus eikä ennustaa sitä. (Collins & Porras)

Arie deGeusin olemme tavanneet useita kertoja. Hän on todella entisajan herrasmiehen prototyyppi, Shellin entinen kehitysjohtaja. Luin kirjan uudelleen vuosi sitten ja se ei ole menettänyt yhtään ajankohtaisuuttaan. Pikemminkin päinvastoin. Nykyisin ymmärtää entistä paremmin, että meidän on parannettava organisaatiomme oppimispyrkimysten nopeutta, avoimuutta, kekseliäisyyttä ja rohkeutta jäädäksemme eloon.

Konosuke Matsushitan elämänkerta on hieno elinikäisen oppimisen tarina. Konosuke uskoi, että kehittämällä muita ihmisiä hän voi kehittää itseään. Idea Tiimiakatemian laajennettuun missioon syntyi tämän kirjan inspiroimana. Anita Roddickin toinen kirja (ensimmäinen kirja on ”Body & Soul”) kertoo yritysvastuusta jo 15 vuotta sitten.

Johtaminen

 • Kotter: Muutos vaatii johtajuutta
 • Kouzes & Posner: The Leadership Challenge
 • Nair: Johtamisen suuri haaste
 • Senge: The Dance of Change

Ihmisten johtaminen on aina ollut tärkeää pedagogiikassamme. Koska Tiimiakatemian yksi keskeisistä arvoista on ”Jatkuvat kokeilut ja jatkuva uuden synnyttäminen” on Kotter ollut suurena apuna uusiutumisessa. Testasimme kirjan kahdeksanvaiheisen prosessin vuoden 2000 aikana ja se toimi hyvin. Myöhemmin Kotter kirjoitti kirjasta hauskemman version ”Jäävuoremme sulaa” (s. 142), josta tarinasta Tiimiakatemian nuoret tiimiyrittäjät kehittivät huikean kabareen.

Kouzes & Posner ja Nair edustavat Tiimiakatemiassa syntyneen Kaverijohtamisen ydintä. Edellisen avulla syntyi ”Hit Mr –filosofia” ja ”Nuoresta johtajasta liideriksi” (NJL) -ohjelma, joka tähtää sisäisen johtajuuden kasvattamiseen. Nair taas toi mukaan palvelevan johtamisen idean sekä, että omien arvojen on sovittava yhteen organisaation arvojen kanssa. Yksi ihminen voi tehdä muutoksen.

Sengen kirja loi Rakettimallimme kolmen oppimisalustan perustan (Y1,Y2 ja Y3). Tiimiaka-temia kulki seitsemässä vuodessa kirjan kuvaaman reitin Koulutuksen Laatuyksiköksi vuonna 2000. Jokainen uusi seikkailu on oltava ensin. Sitten vasta pystymme piirtämään kartan.

Markkinointi

 • Peters & Austin: Intohimo menestykseen
 • Pine II & Gilmore: The Experience Economy
 • Quinn: Asiakas ykköseksi
 • Roddick: Body & Soul
 • Sewell: Customers for Life

Koska olin itse markkinoinnin lehtori alun perin, näkyy pedagogiikassamme asiakasajattelu voimakkaana sisältönä. YPK/valintaoppaassa on näistä kirjoista hyvät päivitetyt kuvaukset. Quinn ilmestyi 1993 aloittaessamme. Häneltä saimme hauskuuden ja idean toivottaa jokainen asiakas tervetulleeksi kättelemällä.

Anita Roddickin sekä Carl Sewellin ajatukset olin jo testannut konsultoidessani omia asiakkaitani. Anitalta opimme sen, että pitää rakastaa kaikkea mitä tekee ja tehtävä se toisella tavalla kuin muut. Carl Sewell antoi meille idean uudenlaiseen mittaristoon. Kun meillä on mittarit, tiedämme pistetilanteen, saamme kokonaiskuvan ja tiedämme missä meidän on parannettava.

Myöhemmin Pine II & Gilmore on tuonut vahvat mausteet erilaisiin järjestämiimme tapahtumiin ja erityisesti kaikkiin synnytyksiimme viiden E:n periaatteella. Peters & Austin antoi meille työkalut asiakkaan haistamiseen.

Innovointi

 • Nonaka & Takeuchi: The Knowledge-Creating Company
 • Peters: Luova kaaos 1 ja 2

Nonaka & Takeuchin nerokkuutta ei voi kuin ylistää. Kun saimme heidän teoriansa toteutumaan toiminnassamme, alkoi palkintoja sadella. Ymmärsimme, että jatkuva tiedon luonti on tärkeää, ei tieto sinänsä. Uusi tieto syntyy aina kaaoksesta. Jos organisaatiolla ei pyrkimystä kohti tavoitetta, on luotavan tiedon arvoa mahdoton arvioida.

Peters taas kannusti meitä jatkuvaan kaaokseen ja kuilun partaalla seisomiseen. Uskoin kehotukseen ”Johtajan on oltava päivittäisissä toimissaan innovoinnin esikuvana.” Joka päivä johtajan on uhmattava totuttuja viisauksia ja oltava mestarikokeilija. Tomin kehotuksesta luovuin omasta työhuoneesta ikuisiksi ajoiksi.

Henkinen kasvu

 • Coelho: Santiagon unelmat / Alkemisti
 • De Mello: Kuuletko linnun laulun ja Viisauden välähdyksiä
 • Pirsig: Zen ja moottoripyörän kunnossapito

(* Alkuperäinen dialogin idea syntyi aluksi Platonin teoksesta 3)

Näiden kirjojen viisaudet ovat ajattomia. Oppijat saivat ja saavat niistä paljon ideoita omaan elämäänsä. Coelho opetti meidät unelmoimaan maailmanympärimatkasta. Unelmien toteuttaminen tekee elämän mielenkiintoiseksi. De Mello on hindulainen guru, zeniläinen roshi, taolainen viisas, juutalainen rabbi, kristitty luostariveli, sufilainen mystikko. Hänen kirjansa tarjoaa lähtökohtia mietiskelyyn lyhyiden kertomusten ja tuokiokuvien muodossa. Kuukausittaista eri tiimien tiedotustilaisuutta jopa kutsuttiin ensimmäisinä vuosina ”Linnun Lauluksi”.

Pirsig muutti meidän laatuajattelumme täysin. Laadulla on taipumus levitä kuin aallot kun heität kiven tyyneen veteen. Kirjan sisin sanoma on kiteytynyt ajatukseen: todellinen moottoripyörä, jonka parissa työskentelet olet sinä itse. Kaikki on ihmisten keksintöä. Tiedekin on vain meidän mielessämme. Tämä kirja ei vanhene koskaan. Tekijä kirjoittikin kirjaa kymmenen vuotta.

Tietenkin kaikista kirjoista keräämme jatkuvasti uusia oivalluksia ja ideoita. Tutustu mm. Kirja kirjoista-sivustoon jossa Johanneksen uusimpia kirja-artikkeleita.

Johannes Partanen, opetusneuvos, Tiimiakatemian perustaja

Julkaistu 8/2017

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

On hyvä muistaa, että Tiimiakatemia-pedagogia seisoo vahvan teoriapohjan päällä. Johannes…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

On hyvä muistaa, että Tiimiakatemia-pedagogia seisoo vahvan teoriapohjan päällä. Johannes…

Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 2
Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 2

On hyvä muistaa, että Tiimiakatemia-pedagogia seisoo vahvan teoriapohjan päällä. Johannes…

Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 1
Tiimioppiminen kehittämiskulttuurin uudistajana, osa 1

On hyvä muistaa, että Tiimiakatemia-pedagogia seisoo vahvan teoriapohjan päällä. Johannes…

Tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa
Tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa

On hyvä muistaa, että Tiimiakatemia-pedagogia seisoo vahvan teoriapohjan päällä. Johannes…

Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”
Aktiivisen oppimisen käynnistäminen – ”Mikä on kun ei voi vain olla hiljaa”

On hyvä muistaa, että Tiimiakatemia-pedagogia seisoo vahvan teoriapohjan päällä. Johannes…