Valmentava johtaja mahdollistaa yksilön ja yhteisön onnistumisen. Valmentava johtaja osaa hyödyntää henkilöstönsä osaamisen ja potentiaalin kokonaisvaltaisesti, muun muassa tarjoamalla henkilöstölle mahdollisuuden johtaa omaa toimintaansa strategian suuntaisesti. Valmentava johtaja ajattelee, että jokaisella yksilöllä on jotain sellaista ainutlaatuista osaamista, josta on hyötyä osana kokonaisuutta.

Me Tiimiakatemia Globalilla uskomme valmentavan työskentelytavan sekä yhteisöllisen oppimisen voimaan. Johtajuudessa se tarkoittaa muun muassa taitoa hyödyntää tiimivalmentamisen periaatteita ja sekä luoda edellytykset yhteisölle oppia yhdessä.

Yhteisön pysyminen toimintakykyisenä edellyttää, että yhteisöllä on kyky oppia yhdessä.

Oppimista pitää tapahtua juuri yhdessä, muuten yhteisötason kehitys on liian hidasta. Yhdessä oppiminen ja tiedon rakentaminen luovat pohjan ratkaisujen syntymiselle, muutoskyvykkyydelle ja uuden kehittämiselle.

Valmentava johtaja toimii omien vahvuuksiensa kautta

Valmentava johtaminen vaatii johtajalta itsetuntemusta ja kykyä hyödyntää omia vahvuuksiaan.

Ei ole yhtä ainoaa oikeaa mallia toimia johtajana, vaan palautteen, reflektoinnin ja itsensä kehittämisen kautta muotoutuu itselle ja omaan yhteisöön toimivin tapa.

Siksi johtamisessa tarvitaan avoimuutta kohdata itsensä, vahvuuksineen ja heikkouksineen. Valmentajan rooli myös muuttuu sitä mukaan, kun tiimin kyvykkyys kasvaa ja toiminta kehittyy. Valmentava johtaminen onkin jatkuvaa oppimista. Kun johtaja itse haastaa itsensä kehittymään ja kasvamaan, se kannustaa koko yhteisön ylläpitämään oppimisen mielenmallia.

Tärkeinpänä työkaluna dialogi

Dialogi on yksi tärkeimmistä valmentavan johtajan työkaluista. Dialogi mahdollistaa yhteisön kohtaamisen, ajatusten ja tunteiden sanoittamisen, haasteiden yhdessä ratkomisen, kaikkien osallistujien tietojen ja taitojen hyödyntämisen sekä yhdessä ajattelemisen.

Mukaillen Willian Isaacsin ajatuksia, dialogin periaatteita ovat:

  • avoin ja toisen kohtaava kuuntelu
  • toisen ihmisen, erilaisuuden ja ajatusten kunnioitus
  • omien ajatusten ja tunteiden rehellinen sanoittaminen
  • pidättäytyminen kiireestä muodostaa mielipiteitä ja arvioita, eli odottaminen.

Monissa yhteisöissä tällainen aito, toisen kohtaava vuorovaikutus kangertelee. Emme malta kuunnella, mitä toinen oikeasti tarkoittaa tai emme uskalla sanoittaa ajatuksiamme ääneen.

“Dialogin harjoittelu on keino vahvistaa tiimin ja yhteisön keskinäistä luottamusta”, tiimivalmentaja Tiina Mätäsjärvi korostaa.

Vai olisiko se tärkein työkalu sittenkin oma hyvinvointi…

Yhteisöllisesti oppivaa organisaatiota voi kuitenkin johtaa vain, jos johtaja itse voi hyvin. Varalan urheiluopistolla Tampereen sydämessä työskentelevä tiimivalmentaja Jari Salmi on liikunnan ja hyvinvoinnin asiantuntija. Hän on oman kokemuksensa kautta havainnut, että kestävän johtamisen ydin on fyysisessä hyvinvoinnissa.

“Fyysinen hyvinvointi rakentuu levosta, ravinnosta ja liikunnasta. Fyysinen hyvinvointi taas tukee psyykkistä hyvinvointia. Oman johtamisen ymmärtämisessä pääsee paljon syvemmälle, kun ymmärtää tämän kokonaisuuden. Jos johtaja on itse jaksamisen äärirajoilla, on vaikea nähdä häntä työhyvinvoinnin johtajana”, Jari toteaa. 

Tiina Mätäsjärvi työskentelee Tiimiakatemia Globalin tiimivalmentajana, minkä lisäksi hän on myös urheiluvalmentaja. Tiinalla on monipuolinen kokemus tiimien, yhteisöjen ja johtajien valmentamisesta ja häntä innostaa se, miten johtajuusosaamisesta puhuttaessa huomioidaan päänsisäisen maailman lisäksi myös fyysinen puoli.

Moni ehkä tunnistaakin tilanteen, jossa oma keho ja mieli ovat niin kierroksilla, että jatkuvasta suorittamisesta on tullut totuttu tapa ja kiireestä itseään toistava mantra. “Jos oma jaksaminen ei ole kunnossa, ei meillä ole voimavaroja pysähtyä aidosti kuuntelemaan toista”, Tiina miettii. 

Johtajalle kuunteleminen ja pysähtyminen ovatkin tärkeimpiä tekoja, mitä johtajana voit tehdä.

Valmentava johtaja kykeneekin mm.

  • ylläpitämään omaa fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
  • nostamaan esiin kaikkien työyhteisön jäsenten ääneen
  • lisäämään kaikkien työyhteisön jäsenten vaikuttamisen mahdollisuuksien
  • osallistamaan kaikki työyhteisön jäsenet toimintaan,
  • huomioimaan ja kunnioittamaan työyhteisössä vallitsevia moninaisia ajatuksia ja ideoita
  • luomaan kulttuurin, jossa kaikilla on lupa ajatella eri tavalla ja uusista näkökulmista, sekä uskallusta nostaa nämä yhteisen ajattelun keskiöön.

Miten kehittää omaa valmentavaa johtajuutta?

Oppivan yhteisön metataidot -johtamisvalmennuksessa sukellamme valmentavan johtajuuden ytimeen aloittamalla matkan sinusta johtajana – omasta itsetuntemuksestasi sekä omien vahvuuksien ja kehittämisenkohteiden tunnistamisesta. Siitä siirrytään seuraavalle tasolle yhteisöön ja sen työkyvyn sekä yhdessä oppimisen mahdollistamiseen. Näissä eri osa-alueissa kehittymistäsi tukevat Deep Leadin®, Varalan urheiluopiston ja Tiimiakatemia Globalin valmentajat.

Deep Lead® on kehittänyt 26 vuoden tutkimukseen ja käytännön kehittämistyöhön perustuvan Syväjohtamisen viitekehyksen, joka tukee jatkuvaa oppimista. Deep Lead johtamisprofiilin pohjalta saat henkilökohtaista palautetta sekä koko valmennusmatkan ajan rinnallasi kulkee Deep Lead Acedemy -virtuaalivalmentajan. Virtuaalivalmentaja hyödyntää ja analysoi muun muassa 360-palautteen tuloksia ja auttaa löytämään omat kehitystavoitteet.

“Tekoälyä hyödyntävä virtuaalivalmentaja mahdollistaa hyvin konkreettisesti omien johtamistaitojen kehittämisen ja toimintakulttuurin muutoksen. Se kehittää omaa itsetuntemusta muun muassa omista vuorovaikutustaidoista. Parasta siinä on joustavuus – voit hyödyntää eri työkaluja ja tehtäviä juuri sinulle sopivissa hetkissä”, Deep Leadin toimitusjohtaja Tommi Kinnunen kuvailee.

Fyysisinä valmentajina valmennuksessa toimivat kaksi tiimioppimisen ja hyvinvoinnin valmentajaa, jo edelle esitellyt Jari ja Tiina. Valmennuksen aikana sinulle luodaan hyvinvointiohjelma oman jaksamisen tueksi ja valmennuksen lähipäivien aikana pääset käytännössä harjoittelemaan tiimioppimisen sekä valmentavan johtamisen käytänteitä.

“Tämän valmennuksen iso anti tulee olemaan vertaiset eli muut johtajat, joiden kanssa tätä valmennusmatkaa kuljetaan”, toisena valmentajana toimiva Tiina sanoittaa. Johtajan työ on monesti yksinäistä, joten kokemusten ja ajatusten jakaminen oman yhteisön ulkopuolelta tulevien vertaisten kanssa on arvokasta oman työn kehittämisen näkökulmasta. 

“Tämä valmennus nostaa faktat esille omasta tekemisestä – ja sitä kautta mahdollistuu aito muutos”, ohjelman valmentaja Jari kiteyttää.

Tutustu valmennuksen sisältöön ja varaa paikkasi kestävien johtajien joukkoon tästä.

Tutustu valmentajiin ja heidän ajatuksiin johtamisesta kuuntelemalla webinaarimme: Kolme näkökulmaa johtamiseen – Hyvinvoiva johtaja tiimioppivan organisaation mahdollistajana

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma
Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen…

Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen
Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen…

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen…

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Sosiaalisesti kestävää työelämää edistävä johtajuus kulminoituu taitoon hyödyntää johtajuudessa tiimivalmentamisen…