Henkilötietojen rekisteriseloste

Henkilötietojen rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Tiimiakatemia Global asiakasrekisteri

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Laatimispäivä

5.10.2017

 

Rekisterin pitäjä

Nimi: Tiimiakatemia Global, Partus Oy (1569781-6)

Osoite: Piippukatu 3, 40100 Jyväskylä, Suomi

Muut yhteystiedot: Heikki Toivanen, toimitusjohtaja, p. +358 40 521 1067, heikki.toivanen@partus.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teija Välinoro, toimistopäällikkö, p. +358 40 476 0529, teija.valinoro@partus.fi

 

Rekisterin nimi

Tiimiakatemia Global asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tiimiakatemia Global asiakasrekisteriä käytetään Tiimiakatemia Globalin tiedotustoiminnassa ja markkinointiviestinnässä asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen ylläpitoon joko Tiimiakatemia Globalin tai sen hyväksymien yhteistyökumppaneiden tai alihankkijoiden toimesta liittyen Tiimiakatemia Globalin palveluihin ja muuhun Tiimiakatemia Globalin toimintaan.

Tietokantaan rekisteröityneitä henkilöitä informoidaan henkilötietolain kielto-oikeudesta (henkilötietolain 24 §:n mukaisesti), jossa rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten (HetiL 30 §).

 

Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite, etunimi ja sukunimi, puhelinnumero, ammatti, titteli tai asema organisaatiossa, työorganisaatio, työpaikan osoite, ostetut palvelut/tuotteet/osallistuminen tilaisuuksiin.

Verkkokauppa-asiakkaista tai muista rekisterinpitäjän palveluja hyödyntäneistä voidaan käsitellä edellä mainittujen, kaikista rekisteröidyistä käsiteltävien perustietojen lisäksi seuraavia tietoja ja tietotyyppejä: toimitus- ja maksutapaa koskevat tiedot, mukaan lukien toimitusosoite, maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, rekisterinpitäjän palveluiden tai tapahtumien hyödyntämiseen liittyvät tiedot, kuten tapahtumaan osallistumistiedot, reklamaatiot ja palautteet sekä muu asiakasviestintä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjät täyttävät itse tietonsa palveluun rekisteröitymisen yhteydessä (palvelun tilaus/tuotteen ostaminen, Tiimiakatemia Globalin järjestämään tilaisuuteen osallistuminen, uutiskirjeen tilaaminen).

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

Käyttäjät voivat pyytää Tiimiakatemia Globalia muuttamaan tietojaan rekisteröitymisen jälkeen ottamalla yhteyttä Tiimiakatemia Globaliin puhelimitse tai sähköpostitse (ks. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa).

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiimiakatemia Globalin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muissa kuin Tiimiakatemia Globalin tai sen yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden palveluihin liittyvissä tiedotusasioissa, jotka liittyvät Tiimiakatemia Globalin toimintaan.

 

Tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröityminen rekisteriin tapahtuu www.tiimiakatemia.com -sivustoilla kohdassa ”Tilaa uutiskirje” tai ilmoittamalla yhteystietonsa palvelun tai tuotteen tilaamisen yhteydessä tai Tiimiakatemia Globalin tapahtumaan osallistumisen yhteydessä.

Rekisterin tiedot sijaitsevat ulkoisessa sähköpostitietokannassa tietokantapalvelimella. Vain Tiimiakatemia Globalin nimeämillä henkilöillä on pääsy tietokantaan.

Rekisterin tiedoista voidaan tehdä kopioita, jotka varastoidaan suojattuun verkkoon, johon vain Tiimiakatemia Globalin nimeämillä henkilöillä on pääsy.

Tiimiakatemia Global voi tarvittaessa poistaa henkilön rekisteristä pääkäyttäjän toimesta.

Henkilötiedoista ei pidetä pääsääntöisesti manuaalista aineistoa. Mikäli rekisteristä tuotetaan manuaalista aineistoa, säilytetään se lukitussa tilassa ja tuhotaan, kun aineistolle ei ole enää välitöntä käyttötarkoitusta.

Ne Tiimiakatemia Globalin nimeämät henkilöt, joilla on pääsy rekisterin tietoihin, on salassapitovelvollisuus.