”Kun lähdetään muuttamaan ajattelutapaa ja kulttuuria, on matka pitkä – täynnä nousuja ja notkahduksia”, toteaa Seija Kivelä, Gradian pedagoginen asiantuntija *). Hän on ollut aktiivisesti myötävaikuttamassa Gradia Jämsän muutoksessa kohti tiimioppivaa oppilaitosta.

Me valitsemme tiimioppimisen!

Jämsänkoskella aloitti vuonna 2001 toimintansa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia -yksikkö, joka vauhditti myös ammattiopiston halua muutokseen. Sosiaali- ja terveysalan opinnoissa oli jo havaittu, ettei perinteinen opetusmalli tuottanut haluttuja tuloksia. Vuonna 2003 käynnistettiin kolmivuotinen ”Työelämävalmiuksia kehittävä tiimimäisen oppimisen malli” -hanke. Hankkeen aikana organisoitiin uudelleen koko koulutus. Alkoi opettajan muutos valmentajaksi ja opiskelijan muutos yksilösuorittajasta tiimissä toimijaksi.

Vuonna 2010 käynnistettiin useita aloja Jämsän ammattiopistossa koskeva ”Moniosaaja muuttaa työelämää” -hanke. Molemmat hankkeet ovat antaneet reippaita potkuja eteenpäin muutosmatkalla. ”Moniosaaja muuttaa työelämää” -hankkeen aikana tehtiin aktiivisesti asiakasprojekteja Himos-alueen yrittäjien kanssa ja ovet yritysmaailmaan aukenivat.

Suunta Jämsässä on selkeä: ”Olemme valinneet tiimioppimisen ohjaamaan toimintaa koska se tuottaa perusvalmiuksia työelämään ja mahdollistaa monenlaisten oppimismenetelmien ja -ympäristöjen käytön ja tukee opiskelijan yksilöllisiä opintopolkuja.”

Yhteinen muutosmatka

”Opettaminen on kovassa!” Toteaa Seija puhuttaessa muutoksen haasteista. Opettajasta valmentajaksi ei muututa sormien napsautuksella, vaan se vaatii henkilökohtaista itsensä kehittämistä sekä paljon tukea koko organisaatiolta ja yhteisöltä. Seija kokee, että Tiimimestari- valmennukset ja Tiimioppimisen startit eli lyhyemmät tiimioppimisen valmennukset ovat auttaneet opettajia tällä matkalla. Ne ovat antaneet osaamisen volyymia ja mahdollistaneet samalla kartalla olemisen – kaikki tietävät, mistä on kyse.

Kun yhteinen pedagoginen pohja on luotu, opettajat toteuttavat, kehittävät työtään ja tekevät kokeiluja. Luottamus ja mahdollisuus toteuttaa itsensä näköisesti omaa työtään ovat tärkeitä elementtejä muutosmatkalla. Gradia Jämsässä on haluttu selkeästi tukea kehittämistyön tekemistä ja ylläpitää kehittämisen kulttuuria.

Muutosta ei kukaan tee yksin, vaan se on useiden tekijöiden summa. ”Miten ihmeessä olenkin alusta asti saanut ympärilleni niin mahtavia ihmisiä, kiinnostuneita ja innostuneita”, Seija hämmästelee. ”Se on antanut itselle todella paljon, kun on saanut tehdä töitä innostuneiden ihmisten kanssa!”

Monttuja ja nosteita

”Rakentaminen on aina suuri työ, joka vaatii monen ihmisen työn. Mutta kuinka helposti voidaan torpedoida jo tehtyä”, Seija miettii muutoksen tekemisen haastekohtia. ”On niin helppo päättää jonkin asian kehittämisen lopettamisesta – yhdessä hetkessä saatetaan hävittää pitkän ajan työ. Siksi aina pitäisi todella tarkkaan analysoida, mitä on tapahtunut, miksi jotain lopetetaan.”

Esimiehillä on suuri vastuu ja heidän tulee olla perehtyneitä suuntaan ja toimintatapaan, jota halutaan tavoitella. Esimiesten vaihtuminen on aina ratkaiseva kohta muutosmatkalla. Olisi tietysti ihanteellista jos esimiehetkin olisivat käyneet Tiimimestari-valmennuksen koska yhteisen kielen löytäminen on oleellista. Jämsässä uudet esimiehet on pyritty mahdollisimman hyvin perehdyttämään toimintatapoihin ja he ovat saaneet valmentajilta tarvittavat tiedot resurssitarpeista tiimioppimisen mallin toteuttamiseen.

Gradia Jämsässä on koettu myös isompia organisaatiotason muutoksia kun omistajat ovat vaihtuneet, ja toimenkuvat muuttuneet. Tielle on siis mahtunut monia haasteita, mutta suunta on saatu pidettyä kurssissa. Monttujen jälkeen on ollut eteenpäin vieviä nosteita, kuten pedagogisen osuuskunnan Pegosuksen perustaminen. Pegosuksessa on mukana eri alojen opettajia valmentajina ja he saavat valmennuskokemusta sen kautta. Opiskelijat opiskelevat yrittäjyysopinnot tiimioppimisen menetelmillä. Monialaisissa tiimeissä opitaan työskentelemään eri alojen toimijoiden kanssa.

Iso askel eteenpäin on myös vuosina 2014 – 2017 luotu Pedastep: Gradia Jämsän pedagogiset ajatukset yhteen kokoava käsikirja, jossa tiimioppimisella on vahva rooli. Pedastep yhtenäistää Gradia Jämsän pedagogiset ajatukset ja antaa selkeät raamit toiminnalle.

Reformi mahdollistajana

”Nyt on kiehtova hetki”, Seija kuvailee kun puhutaan toisen asteen reformista. Hän kokee, että reformi on tullut ennen kaikkea avuksi tiimioppimisen menetelmien käyttöönottamisessa. Reformissa on paljon tiimioppimisen menetelmää tukevaa kuten se, että opiskelijat ovat vahvasti osallisina suunnittelemassa omaa opintopolkuaan.

Toki tämä tuo myös omat haasteensa, kun jokainen opiskelija kulkee omaa opintopolkuaan ja jatkuvan haun kautta tulee jatkuvasti uusia opiskelijoita. Tiimit vaihtuvat ja kokemus samassa tiimissä toimimisesta jää lyhyemmäksi. Toisaalta se tuo myös oppia muutostilanteista ja valmiuksia toimia aina uusien ihmisten kanssa – taitoja joita työelämässäkin kipeästi tarvitaan. On tärkeää, että nuori oppii tuntemaan itsensä ja omat vahvuutensa, jotta oma paikka löytyy helpommin myös uudessa tiimissä. Seija kokeekin, että tiimioppiminen mahdollistaa ennen kaikkea juuri tämän – omaan itseensä tutustumisen, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisen, vuorovaikutustaitojen oppimisen.

Tiimioppimisen parhaat tulokset näkyvät opiskelijoissa. ”Tiimi aktivoi ihmistä”, Seija toteaa. Tiimi haastaa, antaa palautetta ja tukee, se opettaa luottamaan toisiin, luottamaan omiin kykyihin ja kohtaamaan erilaisia persoonia. Asiakasprojektit tuovat käytännön osaamista eri työvaiheista ja asiakkaan kohtaamisesta. ”Oppimisen iloa on näkyvissä!” Seija nauraa.

Opettajille tiimioppiminen antaa myös paljon. Toki se vaatii riskinottokykyä ja kaaoksen sietämistä – tiimioppimisessa harva asia etenee suoraviivaisesti vaan pikemminkin päinvastoin – mutta samalla paljastuu ja nousee esiin asioita, joita ei olisi muuten vastaan tullutkaan. Kun siitä oppii nauttimaan, matka on antoisa! Valmentajana toimiminen ja opiskelijoiden aito kohtaaminen mahdollistaa sen, että opettaja todella tuntee opiskelijat ja pystyy tukemaan osaamista.

”Me halutaan sertifioitua!”

Ajatus Gradia Jämsän sertifioitumisesta lähti tiimivalmentajien kohtaamispäivästä Sokratespäivästä, jossa Gradian Tiimimestarit kuulivat Ammattiopisto Lieksan sertifioitumisesta. He esittivät toiveensa Seijalle ja asiaa lähdettiin työstämään saman tien. Sertifiointiprosessi antoi hyvän tsekkauksen kokonaisuudesta ja siitä, missään ollaan nyt. Mitä olemme saavuttaneet, millä tasolla ollaan ja mitä pitää vielä työstää.

”Tiimioppimisen menetelmät ovat luoneet meille hyvän perustan lähteä toteuttamaan reformia ja meiltä valmistuu osaajia joilla on valmiuksia vastata työelämän tarpeisiin,” Seija pohtii tilannetta nyt. Tiimiakatemia sertifikaatti on tunnustus 15 vuoden määrätietoisesta kehitystyöstä. Se on tärkeä etappi matkalla, joka jatkuu.

Gradia Jämsän monialainen yrittäjyyspolku sertifioitiin Tiimiakatemia organisaatiosertifikaatilla 23.5.2018.

Gradia Jämsä ja sertifikaatti

Video Gradia Jämsän monialaisista yrittäjyysopinnoista

Video Gradia Jämsän tiimistepeistä

Gradia Jämsä, Pedastep 

Teksti Teija Välinoro

Kuva Tiimiakatemia Global

Julkaistu 6/2018

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma
Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma

”Kun lähdetään muuttamaan ajattelutapaa ja kulttuuria, on matka pitkä –…

Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen
Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen

”Kun lähdetään muuttamaan ajattelutapaa ja kulttuuria, on matka pitkä –…

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

”Kun lähdetään muuttamaan ajattelutapaa ja kulttuuria, on matka pitkä –…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

”Kun lähdetään muuttamaan ajattelutapaa ja kulttuuria, on matka pitkä –…

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

”Kun lähdetään muuttamaan ajattelutapaa ja kulttuuria, on matka pitkä –…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

”Kun lähdetään muuttamaan ajattelutapaa ja kulttuuria, on matka pitkä –…