Usein kysytyt kysymykset

Sinulla on varmasti monia kysymyksiä mielessäsi. Olemme keränneet tähän joitakin yleisimmin meiltä kysyttyjä kysymyksiä.

Tiimioppimista ja tiimivalmentamista on lähes mahdoton täysin kiteyttää tekstimuotoon. Se perustuu pitkälti kokemuksellisuuteen ja yksilöllisiin variaatioihin. Tässä olemme keskittyneet avaamaan muutamia käytännön kysymyksiä.Ovatko Tiimiakatemia ja Tiimiakatemia Global sama toimija? 


Ei, mutta ne ovat saman historian ja tarinan tulosta. Tiimiakatemia Global on aikuiskoulutuksen tarpeisiin perustettu yksityinen koulutusyritys. Tiimiakatemia on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimiva yrittäjyyden huippuyksikkö.


Tiimiakatemia Global hallinnoi Tiimiakatemia-tavaramerkkiä ja sen perustajissa on Tiimiakatemia-menetelmän pääkehittäjä Johannes Partanen ja muita tiimivalmentamisen asiantuntijoita.


Tiimiakatemia Global (Partus Oy) valmentaa Suomessa ja kansainvälisesti opetusalan ja liike-elämän ammattilaisia tiimivalmentajiksi sekä konsultoi heidän organisaatioitaan toimimaan tiimioppivina yhteisöinä. Yrityksellä on oma Tiimiakatemia® sertifiointijärjestelmä, jolla se todentaa tiimivalmentajien ja organisaatioiden pätevyyden soveltaa tiimioppimista ja tiimivalmentamista.


”Tarvitseeko tiimivalmentajalla olla kasvatustieteiden opintoja?”

Ei. Tiimivalmentaminen ei ole opettamista. Tiimivalmentavaa otetta voidaan hyödyntää lukuisissa eri ympäristöissä yrityksistä oppilaitoksiin.

Tiimivalmentajien laajasta kirjosta löytyy monen alan ammattilaisia ja jokainen tiimivalmentaja soveltaa tiimivalmentamista omaan ympäristöönsä.

Lue kuvauksemme Tiimivalmentajan profiilista.


Tarjoaako tiimioppiminen minulle mitään uutta? Onhan näitä monenlaisia pedagogiikkoja jo?


Kyllä ja ei. Tiimioppiminen ei ole ilmestynyt tyhjiöstä, vaan siihen on yhdistelty eri menetelmiä ja ajatuksia. Kasvatustieteellisessä mielessä se on vahvasti sosiokonstruktivismia.  Ajan myötä se on muotoutunut kokonaisuudeksi, jonka toimivia käytänteitä kehitetään koko ajan eteenpäin. 


Niinpä siinä on mukana elementtejä monesta jo olemassa olevasta. Lue vaikkapa Tiimiakatemian Klassikot: 25 eniten vaikuttanutta kirjaa.


Se, mikä erottaa tiimioppimisen monesta muusta, on sen käyttäjäystävällisyys. Emme tarjoa sinulle tiettyä tiukkaa mallia ja toimintamanuaalia. Sen sijaan tarjoamme tulokulman jonka kautta voit muodostaa omaan työhösi ja ympäristöösi sopivimmat mallit. Sinä päätät, miten hyödynnät oppimaasi. Ja vaikka tiimioppimiseen liittyy paljon tiettyjä elementtejä, työkaluja ja teorioita, ne ovat kaikki tukemassa työtäsi, eivät kiveen hakattuja toimintaohjeita.


Tiimioppimisen vahvuus on sen sovellettavuus ja käytännön ratkaisujen tarjoaminen, joka perustuu yli 25 vuoden ajan tehtyyn kehitystyöhön.


Kuinka paljon valmennukset vievät resursseja? Miten yhdistän valmennukset omaan työhöni?

Valmennusohjelmissa on tietty määrä lähipäiviä, jotka toteutetaan työpaikan ulkopuolella. Ne vaativat läsnäoloa, ja niiden tarkoitus on nimenomaan kehittää omaa työtä yhdessä muiden osallistujien kanssa.

Tämän lisäksi sinulla on oma lukuohjelma, jonka avulla syvennät tieto-osaamistasi lähipäivien välillä.

Koska meille käytännön tekeminen ja kokeilut omassa työssä ovat oppimisen ydintä, tulee sinun pystyä sitoutumaan omassa työssäsi niiden tekemiseen. Mutta kyse ei ole erillisestä asiasta vaan nimenomaan kokeilut ovat osa työtäsi.

Kiteytettynä: sinulla tulee olla aikaa osallistua valmennusohjelman lähipäiviin. Tämän lisäksi tarvitset aikaa lukemiselle, riippuen ohjelmasta mutta 1-3 kirjaa kuussa. Tämän lisäksi jonkin verran aikaa tarvitaan esimerkiksi lähijaksojen reflektointiin sekä omien kokeilujen mahdolliseen suunnitteluun. Itse kokeilut ja teot teet oman työpäiväsi puitteissa

Oleellisinta on se, mitä saat kuin että miten paljon aikaa kaikki vie. Valtaosa valmennuksemme käyneistä suosittelisi sitä muille, joten käytetty aika on ollut sen arvoista.


Millainen on Tiimiakatemia Globalin valmennustyyli?


Tiimioppiminen ei perustu ylhäältä alas suuntautuvaan opettamiseen vaan siihen, että jokainen on itse oman oppimisprosessinsa keskiössä. Siksi emme harrasta luentoja, tenttejä tai annettuja tehtävämonisteita, emme oikeita tai vääriä vastauksia.


Valmennuksemme toteutetaan tiimioppimisen menetelmin: osallistujat vaikuttavat ja rakentavat lähipäivien sisältöä itse, käymme dialogia, teemme käytännön harjoittelua ja sovellamme luettua teoriaa. Kyse on kokemuksen kautta oppimisesta: opit tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen kokemalla itse.


Panostamme paljon oppimisympäristöön. Haluamme varmistaa, että jokainen voi syventyä oppimiseen virkistävässä miljöössä – siksi varsinkin pidempien valmennusohjelmien kolmen päivän lähijaksot toteutetaan pääosin maaseutumaisessa majataloympäristöissä.


Meille oppiminen on prosessi ja jokainen lähipäivä tai -jakso muodostaa kokonaisuuden. Siksi esimerkiksi yöpyminen paikan päällä yön-yli-kestävissä lähijaksoissa on tärkeää.


Toki olemme valmiita pitämään tarpeen mukaan valmennuksia myös verkkoympäristössä. Meillä on siihen parhaat ohjelmat ja käytänteet, jotka mahdollistavat yhteisen oppimisprosessin myös etänä.

         

Mitä työkaluja Tiimimestari-valmennus minulle tarjoaa? Saanko jonkin valmiin listan, josta voin ne opiskella?

Valitettavasti et saa listaa, etkä toimintamanuaalia. Tiimioppimiseen ja tiimivalmentamiseen liittyy monia käytänteitä, joista käytetään myös nimeä työkalu. Ne eivät ole irrallisia, vaan osa kokonaisuutta ja niiden käyttö vaatii ensin ymmärryksen, mihin ollaan menossa. Ilman visiota vasaralla, nauloilla ja laudoilla saa kasan lautoja, joissa on nauloja.

Nämä niin sanotut työkalut eli teoriat, menetelmät ja toimintatavat opit kokemalla ne valmennuksissa. Kokemuksen kautta alat ymmärtää kokonaisuutta. Kyllä, tämä on vaikea selittää koska kyse on enemmän ajattelutavasta, oppimisprosessista ja oivaltamisesta, jota niin sanotut työkalut täydentävät. Konkretiaksi ne muuttuvat, kun alat itse soveltaa ja käyttää niitä omassa työssäsi.


Miksi tiimioppimista pitää treenata, kyllähän me jokainen osataan tehdä ryhmätöitä?        


Äkkivilkaisulla tiimioppiminen saattaa vaikuttaa juuri siltä – kunhan tehdään ryhmätöitä ja puhutaan dialogiringissä. Kyse on kuitenkin laajemmasta ajattelutavasta, jossa on monia muitakin ulottuvuuksia.


Ryhmällä ja tiimillä on ratkaisevia eroja. Eroja on myös siinä, miten ryhmän/tiimin toimintaa ohjataan ja minkälaisilla reunaehdoilla mennään. Näiden erojen selittäminen vaatisi pidemmän artikkelin ja asian todellinen oivaltaminen vaatii omakohtaisen asian kokemisen. Siksi valmennuksemme ovat ennen kaikkea kokemukseen perustuvaa. Osaamisen ja ajattelun kehittäminen ei tapahdu selittämällä vaan tekemällä ja työstämällä.


Mitä tiimivalmentajuus tuo johtamiseen tai opettamiseen?

Jokaisella johtajalla, esimiehellä, opettajalla ja minkä tahansa alan ammattilaisella on oma substanssiosaamisensa. Se toimii pohjana omalle tiimivalmentajuudelle.

Tiimivalmentajana opit lähestymään toimintaasi valmentavasta ja ohjaavasta näkökulmasta. Korostamme tiimivalmentamisessa nimenomaan oppijakeskeisyyttä ja oppimisen näkökulmaa. Tiimivalmentaja saa yhteisön ja tiimin oppimaan. Tiimivalmentaja ei opeta eikä tee tai opi muiden puolesta vaan mahdollistaa yksilöiden oman toimijuuden.


Onko tiimioppimisen ja tiimivalmentamisen toimivuutta tutkittu, onko jotain näyttöjä?


Tiimiakatemiasta ja tiimivalmentamisen soveltamisesta on tehty lukuisia julkaisuja. Lista kirjoista, artikkeleista, opinnäytetöistä ja raporteista löytyy täältä.


Etkö löytänyt vastausta?

Jos sinulla on tiimioppimiseen ja tiimivalmentamiseen liittyvä kysymys, vastaamme siihen mielellään joten laita sähköpostia: info@tiimiakatemia.com.