Tiimioppimisen startti

Haluatteko luoda osallistavaa, vuorovaikutuksellista yhdessä tekemisen kulttuuria? Haluatteko kehittää tiimien toimintaa?

Haluatteko saada keinoja toteuttaa uudenlaista oppimisen tapaa?

Tiimioppisen startti -valmennus antaa perustiedot ja kokemuksen tiimioppimisesta ja tiimivalmentajana toimimisesta. Se on suunnattu yhteisöille, joissa halutaan luoda tiimiyhteisöä ja kehittää tiimipedagogiikkaa. Startti antaa nimensä mukaisesti startin kehitystyöhön.

Valmennuspolkumme

Tiimiakatemia Globalin palvelut
Tiimioppimisen Kipinä
Tiimioppimisen Startti

Miten hyödyn valmennuksesta?

  • Tiimioppimisen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä, mahdollistetaan osallistava oppiminen, vahvistetaan oppijakeskeisyyttä ja luodaan oppimista tukevia rakenteita.
  • Tiimioppimista oppii vain kokemisen kautta. Valmennuksen jälkeen osallistujilla on omakohtainen kokemus tiimioppimisesta.
  • Osallistujilla on ymmärrys siitä, mitä tiimioppimiseen sisältyy ja kuinka sitä voi toteuttaa.
  • Valmennuksen myötä syntyy konkreettisia käytännön tekoja.
  • Valmennuksessa vahvistetaan vuorovaikutus- ja tiimitoimintataitoja.

Kenelle

Päivä on suunnattu yhteisöille ja se sopii eri koulutusasteiden opettajille ja johtajille.

Valmennuksen toteutus

Tiimioppimisen Startti on viiden päivän yhteisön sisäinen valmennus. Se toteutetaan tiimioppimisen keinoin.

Kyse ei ole luennoista eikä työpajoista vaan oppimisprosessista, johon sisältyy lähipäivien lisäksi omat kokeilut työssä ja itsenäistä tiedonhankintaa. Lähipäivissä harjoitellaan yhdessä oppimista ja luodaan omia ratkaisuja.

“Kuopion ala-ja yhtenäiskouluista on osallistunut opettajia ja rehtoreita Tiimioppimisen startti-valmennuksiin. Kouluilla on selvästi liikahtanut näiden starttien myötä. Valmennuksen aikana tiimeillä on ollut aikaa työskennellä yhdessä ja viedä hommaa eteenpäin – ja ennen kaikkea on ollut aikaa ajatella! ”

Päivi Rimpiläinen, laaja-alainen erityisopettaja,
Martti Ahtisaaren koulu

Lue oppaistamme lisää tiimioppimisen hyödyntämisestä työssäsi:

Ota yhteyttä ja jutellaan lisääMarko Paasonen
Asiakkuusjohtaja
040 352 2074
marko.paasonen@tiimiakatemia.com