Tiimiakatemia Underground Blog

In our blog we’ll introduce different kinds of stories and perpectives on team learning and team coaching. As deeds are important in the world of Tiimiakatemia, we’ll tell our clients’ true stories about them here.

Articles on team learning and team coaching.

Knowledge, ideas and perspective on team learning to both curious beginners in the world of team learning as well as professional team coaches.

21.9.2021

Helena toimii Sote- sekä hius-ja kauneudenhoitoalan koulutuspäällikkönä. Heillä Sampossa tiimioppimisen kehitystyötä on tehty aktiivisesti pari vuotta. ”Olemme todenneet, että tiimioppiminen on ainoa oikea tie saada hyviä työntekijöitä työelämään.”  Kaikkien rooli on merkittävä Tiimiyhteisö ei synny yhdellä tasolla. Siihen tarvitaan opettajat, esimiehet ja johtajat. Mari toimii lähiesimiehenä Valman, yhteisten tutkinnonosien sekä matkailu-ja ravitsemusalan tiimissä. Kainuun ammattiopiston […]

Read more

Helena toimii Sote- sekä hius-ja kauneudenhoitoalan koulutuspäällikkönä. Heillä Sampossa tiimioppimisen kehitystyötä on tehty aktiivisesti pari vuotta. ”Olemme todenneet, että tiimioppiminen on ainoa oikea tie saada hyviä työntekijöitä työelämään.”  Kaikkien rooli on merkittävä Tiimiyhteisö ei synny yhdellä tasolla. Siihen tarvitaan opettajat, esimiehet ja johtajat. Mari toimii lähiesimiehenä Valman, yhteisten tutkinnonosien sekä matkailu-ja ravitsemusalan tiimissä. Kainuun ammattiopiston […]

Read more

Tiimioppiminen on prosessi. Se ei ole toimenpide, ei yksi dialogirinki tai hetki lukujärjestyksessä, joka alkaa ja päättyy tiettyyn kellonaikaan. Puhumme tiimioppimisen mielenmallista – se on jatkuva, monitasoinen ja monisäikeinen olemisen tila. Tiimioppijana jokainen hetki on oppimishetki. Se on jatkuvaa uteliaisuutta, kokeilemista, reflektointia ja jakamista. Se on jotain syvällisempää muutosta, joka tapahtuu koko ajan. Parhaimmillaan se […]

Read more

Organisaatiot haaveilevat itseohjautuvista työntekijöistä. Tätä ajatusta kritisoin vahvasti – ihmisen vahvuus on yhteistoiminnassa. Organisaatioiden tulee olla yhdessä ohjautuvia eli tiimioppivia. Tiimioppivan kulttuurin rakennusaineet ovat oppimistiimi, aika, visio, pelisäännöt, tiimivalmentaja, rohkaisu, eritahtisuuden hyväksyntä, osaaminen ja sitkeä päämäärätietoisuus. Peter Senge nosti esille oppivan organisaation käsitteen kirjassaan The Fifth Discipline (1991). Hänen mukaansa oppiva organisaatio koostuu henkilökohtaisesta mestaruudesta, mielenmalleista, […]

Read more

”Kun henkilöstön hyvinvointimittausten tulokset alkoivat laskea, alkoivat omat hälytyskellot soida. Yksin ei voi hallita eikä pitää lankoja käsissä”, muistelee Heikki Laivamaa, Joutsenon koulun rehtori havahtumistaan muutama vuosi sitten. Perinteinen hierarkkinen johtaminen oli tehokasta ja muutoksia saatiin nopeasti aikaan – näennäisesti. Pinnan alla kaikki ei ollutkaan niin hyvin. ”Kun esimies hoitaa hommaa yksin tai harvojen kanssa, kuormituksen […]

Read more

20.9.2021

Tiimin rakentaminen alkaa vahvistamalla tiimiä erilaisilla persoonilla, panostamalla aloitukseen, tyhjentämällä mielesi ja tuomalla esiin tiimin pitkäjänteinen polku. Tällä saat tiimitoiminnan alkuun. Sinunkin tiimistäsi voi tulla huipputiimi. Tiimi rakentuu erilaisuuksien varaan On hyvä, jos pääset vaikuttamaan siihen, millaisista yksilöistä tiimi rakennetaan. Usein ajatellaan, että samanlaisuus olisi hyvä. Se, että valitut olisivat toistensa kaltaisia, ajattelisivat ja toimisivat […]

Read more

Tiimioppimisen vaikuttavuus syntyy tiimissä, jota tiimivalmentaja valmentaa. Tiimin jäsenten projektien myötä vaikutetaan konkreettisesti luokkahuoneen ulkopuolelle ja omaan ympäristöön. Lopputulemana syntyy tuloksia, jotka yllättävät. Tämä koettiin Laurea ammattikorkeakoulussa. Fysioterapiatutkinnon vastaava lehtori Kati Nykänen sekä sosionomitutkinnon vastaava lehtori Kaijus Varjonen soveltavat tiimioppimista työssään. Tiimimestari-valmennuksen aikana he tekivät opiskelijoiden kanssa hanketyötä sekä kehittivät monialaisia opintoja. ”Ilman Tiimimestari-valmennusta ei meillä olisi ollut tätä rohkeutta […]

Read more