We Create Brave Team Coaches

We coach educators to become team coaches. This is done by training them to use the original, award-winning Tiimiakatemia team coaching methodology. It has roots in Finnish education and in the past decades it has spread all over the world. In our coaching programs our clients learn team coaching philosophy and methodology. This makes their organizations to become true, team-based places of learning.

Tiimiakatemia Global

We’ve been working in the fields of team coaching and communal learning for over 20 years. The company is founded by Johannes Partanen, the original developer of Tiimiakatemia. To this day 2000 people both from the worlds of education and business have completed our Finnish Tiimimestari® and international Team Mastery® programs.

International Dialogue Sessions
Meetings for Network of Team Coaches. From a team coach to a team coach, sessions held online.
Read more
Download our E-book
First steps of Using Team Learning – E-book on how to begin Team Coaching
Read more

Services

We do both shorter, intensive team coaching programs online as well as longer, deeper learning on-site programs in European locations. Also, we provide expert services on curriculum design, support on applying project funding and other work related to educational development.

Our latest articles

Koulutuspäällikön avaimet tiimikulttuurin rakentamiseen

Helena toimii Sote- sekä hius-ja kauneudenhoitoalan koulutuspäällikkönä. Heillä Sampossa tiimioppimisen kehitystyötä on tehty aktiivisesti pari vuotta. ”Olemme todenneet, että tiimioppiminen on ainoa oikea tie saada hyviä työntekijöitä työelämään.”  Kaikkien rooli on merkittävä Tiimiyhteisö ei synny yhdellä tasolla. Siihen tarvitaan opettajat, esimiehet ja johtajat. Mari toimii lähiesimiehenä Valman, yhteisten tutkinnonosien sekä matkailu-ja ravitsemusalan tiimissä. Kainuun ammattiopiston […]

Lue lisää…
Kun ajatus muutoksista ei tunnukaan enää niin pelottavalta

Tiimioppiminen on prosessi. Se ei ole toimenpide, ei yksi dialogirinki tai hetki lukujärjestyksessä, joka alkaa ja päättyy tiettyyn kellonaikaan. Puhumme tiimioppimisen mielenmallista – se on jatkuva, monitasoinen ja monisäikeinen olemisen tila. Tiimioppijana jokainen hetki on oppimishetki. Se on jatkuvaa uteliaisuutta, kokeilemista, reflektointia ja jakamista. Se on jotain syvällisempää muutosta, joka tapahtuu koko ajan. Parhaimmillaan se […]

Lue lisää…
Kuinka tiimioppivaa kulttuuria rakennetaan?

Organisaatiot haaveilevat itseohjautuvista työntekijöistä. Tätä ajatusta kritisoin vahvasti – ihmisen vahvuus on yhteistoiminnassa. Organisaatioiden tulee olla yhdessä ohjautuvia eli tiimioppivia. Tiimioppivan kulttuurin rakennusaineet ovat oppimistiimi, aika, visio, pelisäännöt, tiimivalmentaja, rohkaisu, eritahtisuuden hyväksyntä, osaaminen ja sitkeä päämäärätietoisuus. Peter Senge nosti esille oppivan organisaation käsitteen kirjassaan The Fifth Discipline (1991). Hänen mukaansa oppiva organisaatio koostuu henkilökohtaisesta mestaruudesta, mielenmalleista, […]

Lue lisää…
Kouluissa tarvitaan yhteiskehittämistä, tiimejä ja valmennusosaamista

”Kun henkilöstön hyvinvointimittausten tulokset alkoivat laskea, alkoivat omat hälytyskellot soida. Yksin ei voi hallita eikä pitää lankoja käsissä”, muistelee Heikki Laivamaa, Joutsenon koulun rehtori havahtumistaan muutama vuosi sitten. Perinteinen hierarkkinen johtaminen oli tehokasta ja muutoksia saatiin nopeasti aikaan – näennäisesti. Pinnan alla kaikki ei ollutkaan niin hyvin. ”Kun esimies hoitaa hommaa yksin tai harvojen kanssa, kuormituksen […]

Lue lisää…
Hyvällä aloituksella alkaa huipputiimin rakentaminen

Tiimin rakentaminen alkaa vahvistamalla tiimiä erilaisilla persoonilla, panostamalla aloitukseen, tyhjentämällä mielesi ja tuomalla esiin tiimin pitkäjänteinen polku. Tällä saat tiimitoiminnan alkuun. Sinunkin tiimistäsi voi tulla huipputiimi. Tiimi rakentuu erilaisuuksien varaan On hyvä, jos pääset vaikuttamaan siihen, millaisista yksilöistä tiimi rakennetaan. Usein ajatellaan, että samanlaisuus olisi hyvä. Se, että valitut olisivat toistensa kaltaisia, ajattelisivat ja toimisivat […]

Lue lisää…
Tiimioppimisen vaikuttavuutta Sote-alan opinnoissa Laurea ammattikorkeakoulussa

Tiimioppimisen vaikuttavuus syntyy tiimissä, jota tiimivalmentaja valmentaa. Tiimin jäsenten projektien myötä vaikutetaan konkreettisesti luokkahuoneen ulkopuolelle ja omaan ympäristöön. Lopputulemana syntyy tuloksia, jotka yllättävät. Tämä koettiin Laurea ammattikorkeakoulussa. Fysioterapiatutkinnon vastaava lehtori Kati Nykänen sekä sosionomitutkinnon vastaava lehtori Kaijus Varjonen soveltavat tiimioppimista työssään. Tiimimestari-valmennuksen aikana he tekivät opiskelijoiden kanssa hanketyötä sekä kehittivät monialaisia opintoja. ”Ilman Tiimimestari-valmennusta ei meillä olisi ollut tätä rohkeutta […]

Lue lisää…

Certified Organizations and Programs