Tämän päivän opetusta toteutetaan hyödyntäen opettaja- ja oppijatiimejä.

Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat tärkeitä teemoja opettajan oman jaksamisen sekä oppijoiden parhaan mahdollisen oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta. Me tuomme opetusmaailmaan vahvempia yhdessä tekemisen ja yhdessä oppimisen taitoja. Ne mahdollistavat tiimimäisen toimintatavan oppijoiden kanssa sekä opettajien työtiimeissä.

Opettaja, johtaja ja asiantuntija – erikoistu tiimitoiminnan, yhdessä oppimisen ja yhteiskehittämisen osaajaksi!
Parasta mahdollista yhdessä oppimista ja tiimityötä saadaan aikaan hyödyntämällä tiimivalmentavaa työotetta. Se on opettamisen, johtamisen tai kehitystyön toteuttamista tiimien avulla ja valmentamisen keinoin.

Minna Kesti
“Opettaja valmentajana on ajattelutapa. Se ei ole rooli tai viitta, jonka voi jossain hetkessä pukea päälleen, vaan kokonaisvaltainen muutos ajattelussa, miten näkee itsensä, oppijat ja koulun.”
Minna KestiPohjois-Ritaharjun koulun tiimivalmentaja ja luokanopettaja.
Mila Andersén
”Seurasin valmentajien työtä ja tuli oivallus, että minä haluan valmentaa, haluan innostaa ja saada muut loistamaan! Aloin nähdä itseni valmentajana, en opettajana. Oma identiteetti muuttui.”
Mila Andersénlehtori hius-ja kauneusala

Tiimi on oppimisen tuki

Tiimi mahdollistaa vertaistuen ja porukan jossa kokea yhteenkuuluvuutta. Parhaimmillaan se on paikka, jossa on turvallista olla. Tämä on aivan yhtä merkityksellistä niin työtiimeissä kuin oppijoiden muodostamissa tiimeissä.

Tiimioppimisen käsitteellä tarkoitetaan yhdessä tapahtuvaa oppimisprosessia. Se on tiimien tärkein tehtävä – oppia yhdessä, ja kehittyä sen myötä yksilöinä. Tiimioppimisen käytänteitä voi soveltaa kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, sekä erilaisissa työtiimeissä oppilaitoksista yrityksiin.

Sen avulla tuetaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta, yhteiskehittämistä, vertaisoppimista, sekä laaja-alaisesti erilaisten työelämätaitojen ja ammatillisen osaamisen kehittymistä.
Tällaisen oppimisen aikaansaaminen edellyttää valmentavan opettamisen tai yhteisön johtamisen taitoja.

Tiimi on oppimisen tuki
Tiimioppiminen ja tiimivalmentaminen tutuksi

Mistä voit aloittaa?

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssillemme, jonka avulla pääset perehtymään lisää siihen, mitä tiimioppiminen on ja mitä tarkoittaa valmentavan opettamisen taito. Kurssin koostuu lyhyistä sisältökokonaisuuksista, joihin voit perehtyä täysin oman aikataulusi mukaan.

Lue lisää ja ilmoittaudu verkkokurssille
webinaari 9.2.2023 klo 15

Kuinka yhdessä oppiminen sitouttaa oppijan osaksi kouluyhteisöä?

Teemasta puhumassa tiimioppimisen, tiimioppimisen ja erityisopetuksen ammattilaiset Satu Harjunen ja Eine Kaartinen.

Lue lisää ja ilmoittaudu webinaariin
Tiimiakatemia Global Oy

Tiimiakatemia Global Oy

on yhteisöjen ja oppilaitosten kehittäjäkumppani. Toteutamme yhteisökohtaisia sekä kaikille avoimia valmentavalla otteella toteutettuja koulutuksia joissa vahvistat tiimitoiminnan, yhdessä oppimisen ja yhteiskehittämisen osaamistasi. Vuosittain sadat ammattilaiset osallistuvat koulutuksiimme ulkomaita myöten.

Erikoistu yhdessä oppimisen ja tiimitoiminnan osaajaksi!

Opettajille, asiantuntijoille ja johtajille suunnattu Tiimimestari -valmennusohjelma on suunnattu valmentavasta opettajuudesta tai johtamisesta sekä yhteisöllisestä , yhdessä oppivasta ja yhdessä tekemisen toimintatavasta kiinnostuneille.

Tilaa uutiskirjeemme