Case Lappeenrannan kaupunki, perusopetus

Opettaja Eine Kaartisen ja erityisopettaja Satu Harjusen motivaationa lähteä Tiimimestari-valmennukseen oli hakea ulkopuolista näkemystä ja uusia verkostoja koulun sekä oman itsensä kehittämiseen.

“Digiloikka oli jumittanut oppilaat koneiden ääreen ja tuntui että itsekin oli jumissa oman opettajuuden kanssa”, Satu kuvailee tunnelmiaan muutaman vuoden takaa. “Kun istuin valmennuksessa dialogirinkiin, tajusin, että tätä tarvitaan kouluun!”

Tiimioppimisen starttien avulla aitoa vuoropuhelua

Sadun ja Einen myötävaikutuksella ja Lappeenrannan opetusjohdon visionäärisyyden ansiosta Lappeenrannan peruskouluissa aloitettiin Tiimioppimisen startti-valmennusohjelmat. Niihin on osallistunut opettajia lähes kaikista kunnan kouluista.

“Ensimmäistä kertaa eri koulujen opettajat pääsivät kunnolla yhteiseen dialogiin, kuulemaan mitä muut tekee ja ajattelee”, Satu ja Eine kuvailevat.

Lappeenrannan koulujen strategiassa yhtenä tavoitteena on itseohjautuvien tiimien kehittäminen.Valmennusten myötä aikaansaatu yhteinen ajattelu ja aito vuoropuhelu ovat vahvistaneet tiimien itseohjautuvuutta tavoitteen mukaisesti.

Yhdessä tekemällä hyvinvoiva yhteisö

Startti-valmennusten lisäksi opettajia ja rehtoreita on osallistunut Tiimimestari-valmennuksiin. Niiden myötä yhdessä tekemisen ajattelutapa näkyy kouluissa – niin opettajien kuin eri koulujen rehtoreiden kesken.

Dialogin ottaminen osaksi opettajien työtä oppilaiden kanssa on selvästi lisännyt oppilaiden ajattelu- ja vuorovaikutustaitoja. “Nuoret ovat motivoituneita harjoittelemaan dialogia ja vuorovaikutusta, he ymmärtävät kuinka tärkeä taito se on”, Satu kertoo.

Eine ja Satu kokevat, että tiimioppimisen ajattelutapa on keino jolla jokainen opettaja ja koulun työntekijä voi vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin: se lisää yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta, aitoa kohtaamista ja oppijalähtöisyyttä.