Case: Enemmän arjen johtamistekoja koulujen tiimeihin Oulussa

”Lähdimme valmennukseen saadaksemme lisää arjen johtamista – vastuun jakautumista, pienten päätösten tekemisen mahdollistumista sekä työkaluja tiimien vetämiseen”, Haukiputaan yhtenäiskoulun rehtori Ari Isomaa kertoo. Hän on kollegoineen ollut mukana yhdessä kahden muun koulun kanssa Uuden aallon johtamisen valmennusohjelmassa. Osallistujat ovat johtajia ja tiiminvetäjiä.Isomaa johtaa noin 1000 oppilaan peruskoulua, jossa henkilöstöä noin 120.

”Tämän kokoinen organisaatio on jo niin iso, ettei se mahdollista lähijohtamista”, hän pohtii. Johtajuutta on jaettava tiimeille ja mahdollistettava niissä arjen päätöksenteko ja yhteisohjautuvuus.

Yhteistyöstä hyvinvointia

Kolmen koulun mukanaolo valmennuksessa on vaikuttanut positiivisesti osallistujien arkeen:

”Valmennus on mahdollistanut vuorovaikutuksen eri työyhteisöjen välillä. Meistä syntyi tiivis yhteisö. Olemme käyneet hyvinkin avoimia keskusteluita, joissa on pohdittu yhdessä asioita, jaettu kokemuksia ja saatu vertaiselta näkemyksiä – se on vahvistanut hyvinvointia. Yhteistyö samaa työtä tekevien kanssa on hyvin rikastuttavaa”, Isomaa kertoo. Lisäksi yhteistyö kolmen koulun kanssa on jakanut kustannuksia ja mahdollistanut toteutuksen.

Dialogin avulla aktiivista vuorovaikutusta

Valmennuksen myötä yhteiskehittämisessä ja tiimiohjautuvuudessa päästiin liikkeelle – on syntynyt innostusta, motivaatiota ja yhteinen dialogi on lähtenyt toimimaan – uusia ideoita ja ajatuksia syntyy. Dialogin voima on jopa hämmästyttänyt Isomaan. Hän on käyttänyt sitä esimerkiksi ryhmien kehityskeskusteluissa. ”Vuorovaikutus oli heti aktiivisempaa ja osallistavampaa – dialogiringillä oli yllättävän iso merkitys!”

Lisää arjen johtamistekoja

Isomaa kokee, että valmennuksella on ollut vaikutusta toimintaan.

”Kyllä, suosittelen Uuden aallon johtamisen valmennusohjelmaa. Se mahdollistaa arjen johtamisteot – kyllä opettajat ovat tottuneet käärimään hihat ja ryhtymään hommiin, kun se vain heille mahdollistetaan.”