Opiskelijoihin luottaminen luo kummasti motivaatiota tekemiselle – työssäoppimalla tulevaisuuden tekijöitä Lahden Diakonialaitoksella

Lahden Diakonialaitoksella panostetaan opiskelijoiden työssäoppimiseen tiimioppimisen menetelmiä hyödyntäen. Jo ensimmäinen kokeilu osoitti että suunta on oikea – työssäoppimista voi toteuttaa projektimuotoisesti tiimeissä.

”Mistään start-upista ei ole kyse”, nauraa diakoniajohtaja Anne-Maria Karjalainen kertoessaan Lahden Diakonialaitoksen täyttävän ensi vuonna kunnioitettavat 150 vuotta. Dila tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Erona muihin alan toimijoihin on se, että Dila on yhteiskunnallinen yritys ja käyttää toimintansa tuloksen diakoniatyöhön. Liiketoimintapuolella Dila tuottaa esimerkiksi ikääntyneiden asumispalveluita, päiväkoti- ja ravitsemuspalveluita.

Dilan diakoniapalveluissa on juuri julkaistu uusi diakoniastrategia. Sen tavoitteena on löytää yhteiskunnassa vaille tarvitsemaansa apua ja tukea, syrjään jäävät ihmiset. Yhdessä heidän kanssaan kehitetään heidän arkeaan helpottavia palveluita ja toimintamalleja. Dilan diakoniapalvelut tavoittavat jo nyt kymmeniä ihmisiä viikoittain.

Dilassa on vuosittain useita opiskelijoita eri aloilta kuten sosiaali-, terveys-, ohjaus- ja kasvatusalalta tekemässä työssä tapahtuvan oppimisen jaksoja. ”Kovasti toivoisin meille myös teologian opiskelijoita”, Anne-Maria vinkkaa.

Visiona oppimisystävällinen yhteisökortteli tiimioppimisen menetelmiä hyödyntäen

Diakoniastrategian yksi painopiste on oppimisystävällisen työympäristön luominen. Dilan toimitilat sijaitsevat korttelissa, jossa toimii myös Suomen Diakoniaopisto. Ympäristö on ainutlaatuinen: 350 opiskelijaa, noin 200 työntekijää, yli 100 eri ikäistä asukasta, noin 250 vapaaehtoista, sekä samaisessa korttelissa toimii myös lounasravintola ja konservatorio yhteistyökumppanina. Korttelissa on sisäpiha ja ympärillä vehreä puistoalue. Lyhyen matkan päähän avattiin juuri uusi K-market ja kauppiaan kanssa on jo sovittu yhteistyöstä jossa kerran viikossa kaupalla pidetään kohtaamispistettä.

Visiona on yhteisökorttelin kehittäminen ja opinnollistaminen hyödyntäen tiimioppimisen pedagogiikkaa. Oppijoina ovat niin työntekijät kuin työssäoppimisen jaksoja tekevät opiskelijat. Opiskelijoiden työssäoppimista kehitetään projektiluonteiseksi ja luodaan tiimeissä tapahtuvan työssä oppimisen mallia.

Tällä hetkellä visio oppivasta yhteisökorttelista on vielä alkuvaiheessa ja rakenteilla. Dilassa kaikilla työntekijöillä ei ole vielä kokemusta tiimioppimisen menetelmien hyödyntämisestä. Uusia tapoja opetellaan pikku hiljaa. ”Tiimeissä tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta ei kaikilla työntekijöillä vielä ole kokemusta”, Anne-Maria kertoo. Siksi onkin tärkeää ottaa työntekijöitä mukaan suunnitteluprosessiin ja ravistella totuttuja ajattelumalleja. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus kartoittaa henkilöstön osaamista ja pohtia henkilöstön kouluttautumistarpeita sen pohjalta.

Anne-Maria kokee että tuloksellisuuden kannalta on parasta, jos johtajan lisäksi työntekijöissä on Tiimimestareita. Uudet menetelmät saadaan tehokkaammin käyttöön ja vertaistuki muutoksen tekemisessä vahvistuu. Dilassa yhteisöllisyys on huomioitu jo rekrytointivaiheessa. Sen yhtenä kriteerinä on kokemus osallisuuden ja yhteisöllisyyden menetelmien käytöstä sekä osaaminen yhteisöjen toiminnan ohjaamisessa, mikä tukee loistavasti tiimioppimisen menetelmien laajempaa käyttöönottamista.

Messukoirat opettivat luottamaan prosessiin

Hyvinvointimessujen toteuttajat: vasemmalta Ella, Elina, Henna ja Janika

Ensimmäinen kokeilu tiimissä tapahtuvasta työssäoppimisesta huipentui tämän vuoden ystävänpäivänä. Tammikuun alussa Anne-Marian ohjauksessa aloitti neljä lähihoitajaopiskelijaa ja alkuun oli vähän hiki otsalla että mitä tehtäviä nuorille keksisi. Syntyi idea hyvinvointimessuista jonka opiskelijat voisivat toteuttaa ystävänpäivänä. Messut olivat menestys: ”301 kävijää ja mieletön meininki!” Kuvailee Anne-Maria. ”Koko prosessin aikana opiskelijat kävivät kerran kysymässä jotain mutta muuten toteuttivat kaiken hyvin itsenäisesti”, hän kertoo.

”Tämä projekti muistutti taas itseä valmentajuuden perusteista: a.) Luota prosessiin ja b.) Anna ihmisten tehdä äläkä puutu”, Anne-Maria nauraa ja kertoo jutun koirista: mennessään aamulla messualueelle häntä vastaan käveli heti alkuun kaksi vapaana kulkevaa koiraa. Anne-Maria ehti jo kauhistua – apua, täällä nämä menee vapaana ja joku saa nyt allergiakohtauksen tai mitä kaikkea. Hän kuitenkin päätti olla puuttumatta. Siellä koirat tepsuttivat menemään koko päivän eikä kukaan valittanut, päinvastoin palaute oli hyvää.

Opiskelijoille uusi tapa tehdä työssä oppimista on monesti hyppy epämukavuusalueelle ja vastaan tulee tehtäviä jotka pelottavat. Messuja tekevät tytöt olivat olleet esittelemässä messuideaa 150 LAMK:n opiskelijalle. Etukäteen tilanne oli hermostuttanut kovasti – onnistumisen tunne olikin sitten sitäkin suurempi kun tilanne meni hyvin. Kukaan ei pyörtynyt eikä oksentanut kesken esittelyn ja idea otettiin hyvin vastaan.

”Opiskelijoihin luottaminen luo kummasti motivaatiota tekemiselle”, Anne-Maria kuvailee opiskelijoiden rohkeutta tehdä niitä jännittäviäkin asioita.

Työssäoppiminen on oikeiden kysymysten löytämistä

Tällä hetkellä taloon tulevien opiskelijoiden kanssa käydään aluksi tarkasti läpi jakson kriteerit ja tavoitteet. Hyvinvointimessuja tekevien opiskelijoiden kanssa tehtiin lista asioista, joita heidän pitäisi näyttää oppineensa messujen jälkeen. Listassa oli muun muassa estetiikkaan, sosiaaliseen kuntoutukseen ja apuvälineiden käyttöön liittyviä asioita.

Tavoitteiden ja kriteerien pohjalta lähdetään työstämään sopivaa projektia. Tässä vaiheessa opiskelijalla herää yleensä paljon kysymyksiä siitä, mitä hän lähtee nyt tekemään ja keneen ottaa yhteyttä. Anne-Maria toteaa tällöin opiskelijalle että nythän sinulla on kysymykset joihin tarvitset vastaukset ja kun olet ne ratkaissut, projekti on kasassa.

”On tärkeää osallistaa opiskelijat oppimisprosessiin. Mun mielestä tiimioppimisessa on erilaista juuri se, että kuka omistaa oppimisprosessin – onko se opettaja tai ohjaaja vai opiskelija. Jos annan valmiit vastaukset, olen ominut oppimisen itselleni”, Anne-Maria kuvailee Tiimimestareissa heränneitä ajatuksiaan. Punaisena lankana työssäoppimisessa tulisikin olla oikeiden kysymysten löytäminen ja että opiskelijat saavat itse kehitellä tavat löytää vastauksia.

Työssäoppimisen tulevaisuus

Anne-Marialla on selkeitä näkemyksiä tulevaisuuden työssäoppimisesta: ”Uskon takuuvarmasti siihen, että kun annetaan vapautta ja projektitilauksia, niin opiskelijat tekevät sen älyttömän hyvin. Itsellä usko alkaa loppua myös siihen että otetaan yksi opiskelija kerrallaan, vaan mitä useampi yhtä aikaa, sen parempi! Näin he oppisivat tiimeissä toisiltaan moninkertaisesti. Ja vielä antoisampaa olisi jos tiimissä olisi toisen asteen ja korkeakoulu -opiskelijoita sekaisin. Myös jaksot on saatava pidemmiksi, vähintään kahdeksaan viikkoon, mielellään puoli vuotta. Kolmen-neljän viikon jakson aikana ehtii vasta löytää kysymykset, joihin etsiä vastaukset – prosessi jää kesken.”

Tavoite Dilassa on, että vuoden-parin sisällä opiskelija tulee oppimaan Diakoniapalveluihin, ei yksittäisen henkilön ohjaukseen tai tiettyyn toimintoon. Aluksi opiskelijan kanssa käydään keskustelu tavoitteista ja räätälöidään oppimisen jakso sen mukaan.

Dilassa on oivallettu, ettei osaavan ja oppimiskykyisen henkilöstön kouluttaminen ole vain oppilaitosten tehtävä. Työpaikoilla voidaan luoda ja kehittää prosesseja, joiden avulla työssäoppimisen jaksot ovat entistä antoisampia kummallekin osapuolelle. Näin varmistetaan että tulevaisuudessa alalle valmistuu osaavia työntekijöitä, joilla on valmiuksia suoriutua työstään ja joita yritykset haluavat rekrytoida.

Anne-Maria Koulutuskeskus Salpauksen kauneusalan opiskelijan käsittelyssä Hyvinvointimessuilla.

Anne-Maria Karjalainen tuli töihin Diakonialaitokselle opettajaksi vuonna 2010, jolloin sen yhteydessä toimi vielä Lahden diakonian instituutti. Hän oli opettajana ja kehittämistehtävissä reilu seitsemän vuotta ja kävi myös Tiimimestari-valmennuksen jonka koki omaksi jutukseen. Vuoden 2017 alusta Dila sekä Oulun ja Helsingin diakonissalaitosten säätiöt yhdistivät koulutustoimintansa Suomen Diakoniaopistoksi, joka toimii omana osakeyhtiönään. Tällä hetkellä Anne-Maria toimii Lahden Diakonialaitoksen diakoniajohtajana.

Tutustu Lahden Diakonialaitokseen: http://www.dila.fi/lahden_diakonialaitos/esittely

Lue diakoniajohtajan blogia: https://djolohuone.blogspot.fi/

Teksti Teija Välinoro

Kuvat Anne-Maria Karjalainen

Julkaistu 3/2018

Jaa:

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue seuraava artikkeli