Omalla sydämellä johtamista

”Tiimimestari-valmennus toi itsevarmuutta omaan esimiestyöhön. Voin tehdä omalla tavallani, olla oma itseni. Ei tarvitse täyttää ihannejohtajan saappaita vaan tehdä omalla sydämellä”, kuvailee Johanna Gromov LähiTapiolasta.

Johanna toimii LähiTapiolan Kokkolan toimipisteessä 17 henkisen Inbound-tiimin lähiesimiehenä. Yhteensä toimipisteessä toimii kolme tiimiä. Johannan omaan työhön sisältyy päivittäisjohtamisen lisäksi monipuolisesti myös Contact Centerin muut tehtävät ja projekteihin osallistuminen. ”Arjessa asiakaspalvelu sitoo tiimin jäseniä, joten koko tiimin yhteisen ajan järjestäminen on haastavaa. Pyrin kuitenkin olemaan mahdollisimman paljon läsnä ja tavoitettavissa sekä järjestämään kahdenkeskistä aikaa mahdollisuuksien mukaan”, Johanna kuvailee työtään.

Työhyvinvointi on tärkeässä roolissa LähiTapiolassa ja esimiesten kouluttautumisella on iso merkitys tässä. Johanna kokee että valmennusohjelman jälkeen esimerkiksi työntekijäkokemukseen tulee kiinnitettyä entistä enemmän huomiota ja palkitseminen ja palautteenanto ovat nousseet isompaan rooliin. ”Teemme paljon niin sanottua pehmeää palkitsemista – se voi olla vaikka suklaalevy, kahvihetki, positiivisen palautteen antaminen. Ei raha ole ainut, joka ihmisiä motivoi”, Johanna kertoo.

Muutosta pienillä teoilla

”Ennen helposti sorruin ajattelemaan, että meidän arki nyt on tällaista call-center-arkea jossa on tietyt rutiinit, mutta Tiimimestarin myötä tuli oivallus, että voi tehdä pieniäkin muutoksia ja niillä voi olla kuitenkin suuria vaikutuksia jaksamiseen, työhyvinvointiin ja henkilöstökokemukseen. Olin valmennuksessa mukana yhdessä läheisen kollegani kanssa ja parasta oli kyllä se ilojen ja surujen jakaminen, yhteinen ideointi, vertaistuki ja sparrailu. Pöllytimme yhdessä omia johtamistapojamme ja toivottavasti toimme vähän jotain uutta yksikköömmekin! Täällä ollaan avoimia uuden oppimiselle ja innostuneisuus kyllä näkyy. Oma esimieheni luottaa meihin ja kannustaa rohkeasti uudistumaan”, Johanna kehuu työpaikkaansa.

Haastavimmaksi valmennuksen aikana Johanna koki ajan ottamisen kirjojen lukemiselle. Se vaati päättäväisyyttä mutta samalla Johanna toteaa että kirjojen lukeminen oli yksi isoimmista jutuista valmennuksen aikana. ”Kirjat olivat matka omaan itseeni”, hän toteaa.

Kasvaneen itsevarmuuden myötä hän on saanut myös rohkeutta tuoda enemmän esille omia ideoita ja tehdä uusia kokeiluja. Omalla sydämellä johtaminen on tuonut näkyviä tuloksia, sillä Johanna valittiin Vuoden hyvän tahdon sankariksi LähiTapiolassa. Ensimmäistä kertaa tunnustuksen sai esimies.

LähiTapiolassa on toteutettu yhteistyössä Tiimiakatemia Globalin kanssa kaksi Tiimimestari-ryhmää ja kolmas ryhmä on tulossa. Johanna koki tärkeäksi että on saanut olla mukana juuri omalle organisaatiolle räätälöidyssä ryhmässä: ”Lähipäivissä sai pallotella ajatuksia kollegojen kanssa, sai heiltä vinkkejä ja sparrausta. Hienoa Tiimimestari-valmennuksessa oli myös se, ettei tarvitse olla se perinteinen kympin oppilas vaan erilainen metodi mahdollistaa erilaiset oppimistavat. Lukemista toki on paljon, mutta kirjoja ei tarvitse päntätä ulkoa. Rohkaisen kyllä ehdottomasti muitakin lähtemään mukaan!”

Johannan edistykselliset askeleet on huomattu, sillä hänet valittiin LähiTapiolan vuoden esimieheksi 10.12.2019.(edit.17.12.2019)

Teksti Teija Välinoro

Kuva Heikki Toivanen

Julkaistu 5/2019

Jaa:

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue seuraava artikkeli