Tiimivalmentajana roolisi on monimuotoinen ja vaativa. Se on myös äärimmäisen palkitseva ja antoisa. Tässä blogitekstissä nostamme esiin tiimivalmentajan neljä keskeistä taitoa ja tarjoamme ajattelun tueksi niin videomateriaalia kuin lisäluettavaa. Antoisaa matkaa tiimivalmentajuuteen!

Jos olet kiinnostunut kehittämään omaa tiimivalmentajuuttasi, niin tsekkaa alkavat Tiimimestari® -ryhmämme.

1. Piilevä potentiaali käyttöön

Valmentajana tehtäväsi on luoda edellytykset valmennettavien potentiaalin esiin nousemiselle ja käyttöön ottamiselle. Esiin tulematta jäänyt potentiaali voi olla joko työhön liittyvää tai henkilökohtaisempaa, mutta valmennusprosessissa näitä kahta ei erotella toisistaan. Näet ihmiset systeemisenä kokonaisuutena, jossa jokainen osa-alue vaikuttaa toiseen (ja myös toisiin).

Tiimivalmentajana tehtäväsi on saada esiin niin yksilöissä kuin tiimeissä piilevä potentiaali. Tiimihän ei ole tiimi ilman siinä olevia yksilöitä ja näin ollen tiimi toimii yksilön tukena, peilinä ja oppimisen välineenä. Tiimissä onkin kyse siitä, miten yksilöt toimivat ja työskentelevät yhdessä. Yksilö oppii luottamaan tiimin tukeen ja uskaltaa yrittää jotain sellaista, mitä ei yksin uskaltaisi tai johon ei yksin pystyisi. Kun jokainen tiimin jäsen saa näin käyttöön piilossa ollutta potentiaaliaan, tiimistä nousee esiin aika paljon uutta voimavaraa.

Tiimivalmentajana tiedät, että tiimi on enemmän kuin yksilöidensä summa. Rohkaiset tiimin jäseniä tutustumaan toisiinsa syvällisesti. Tämä ei tarkoita, että tiimiläisten tarvitsee tietää jokaisen vanhemmuuden tai ystävyyssuhteen kiemura, vaan tarkoittaa aitoa halua ymmärtää toisten osaamisen merkitys koko tiimin menestymisen kannalta. Jokaisen tiimin jäsenen on hyvä ymmärtää, että yhdessä saadaan enemmän aikaan kuin yksin.

Tärkeimpiä työkaluja sinulle tiimivalmentajana tämän aikaansaamisessa on tiimioppimisen prosessin ymmärtäminen, synnyttäminen ja ohjaaminen. Saman johtopäätöksen nostaa esiin Tiimiakatemia® Globalin yksi perustajista ja Tiimiakatemia® menetelmän kehittäjä Johannes Partasen tällä videolla, jolla kuvaa työryhmästä tiimiksi kehittymisen vaiheita.

2. Diversiteetistä voimavara

Tiimivalmentajana rakastat diversiteettiä ja näet ihmisten erilaisuuden rikkautena. Diversiteetti ei siis ole este, vaan edellytys ja välttämättömyys tiimin menestykselle.

Joskus tämä voi vaatia sitä, että tiimivalmentajana tietoisesti opettelet tykkäämään ihan jokaisesta tiimin jäsenestä. Nimittäin ei sitä varmastikaan kukaan kiellä, että ihan kaikkien kanssa ei vaan kemiat aina kohtaa. Mutta koska tiimivalmentajana näet tiimin moninaisuuden rikkautena, pystyt näkemään jokaisen tiimin jäsenen osaaminen ja kokemukset tärkeänä osana kokonaisuutta.

Tiimivalmentajana keskeinen tehtäväsi onkin auttaa myös tiimin jäseniä tunnistamaan toistensa erilaisuuden arvo ja vahvuudet sekä hyödyntämään niitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Tehtäväsi on myös luoda mahdollisuudet sille, että tiimin jäsenillä on aikaa rakentaa ymmärrystä toistensa taustoista, kokemuksista ja ajattelumalleista sekä niiden vaikutuksesta yhteiseen tekemiseen. Voidaan puhua osittain myös psykologisesti turvallisen ilmapiirin luomisesta, jonka avulla mahdollistat oppimisen tapahtumisen sekä luottamuksen syntymisen. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että ilmapiirin luomisesta ovat vastuussa kaikki; yksi ihminen ei voi sitä synnyttää, mutta yksi ihminen voi sen tuhota.

Yhtenä keskeisenä työkaluna tämän aikaansaamisessa tiimivalmentajalla toimii dialogi. Lue lisää blogistamme: Dialogi luo itseohjautuvuutta.

Katso myös Johannes Partasen lyhyt kuvaus yksinkertaisesta tiimivalmennusmallista

3. Kontrollista luopuminen

Tiimivalmentajana sinun pitää uskaltaa päästää tiimiläiset tekemään asioita yhdessä ja luomaan keskinäistä tekemisen kulttuuria… vaikka ihan aina ei homma näyttäisikään lähtevän hetkessä lentoon. On siis tärkeää, että opit päästämään irti ja luopumaan kontrollista. Valmentajana et kuitenkaan jätä ryhmää heitteille, mutta ymmärrät, milloin puuttua ja milloin olla puuttumatta.

Tiimioppimisen prosessissa on siis olemassa rakenteet, mutta prosessi elää jatkuvasti. Prosessin ohjaus edellyttääkin sinulta epävarmuuden sietoa. Koskaan ei voi olla varma, mihin toiminta ja esiin nousevat teemat johtavat, ja mitkä ovat tiimin ydintarpeet siinä hetkessä. Epävarmuuden sietoa vaaditaan myös siihen, että jokainen tiimi etenee omassa tahdissa. Tiimin rakentuminen vaatii aikaa ja kohtaamisia, onnistumisia ja epäonnistumisia.

Katso Tiimiakatemia® Globalin perustajan ja Tiimiakatemia® menetelmän kehittäjän Johannes Partasen lyhyt video aiheesta

4. Oman valmennustyylin löytäminen ja jatkuva oppiminen

Jokaisella ihmisellä on oma tapansa valmentaa ja omat arvonsa valmennuksen takana, vaikka tiimivalmentamisen taustalla vaikuttaa myös jaetut periaatteet. Näitä periaatteita ovat esimerkiksi muiden kunnioittaminen, luottamuksellisuus, kyky kuunnella ja kuulla, usko ihmisten osaamiseen ja oppimiseen jne. Tiimivalmentajaksi ei ehkä kannata alkaa, jos näitä asioita ei pidä itselleen tärkeinä tai ei niihin usko.

Tärkeää on kuitenkin, että löydät omasta valmentajuudestasi ne osa-alueet, joissa olet vahvoilla ja myös ne, joissa koet tarvetta kehittyä. Tiimivalmentajana et nimittäin ole koskaan täysin valmis, vaan opit okaisesta kohtaamisesta ja tilanteesta myös itse. Tiimivalmentaja hyväksyykin oman keskeneräisyytensä ja pyrkii kehittämään itseään jatkuvasti.

Tiimiakatemia Globalilla tiimivalmentajien osaamisen kehittämisen yhtenä keskeisenä oppimisen välineenä ja ajatusten herättelijänä pidetään lukemista. Valmennusohjelmiimme oleellisena osana kuuluukin lukuohjelma.

Tärkeää oman oppimisesi kannalta olisi myös, että sinulla on työpari tai jonkinlainen verkosto joko omassa organisaatiossa tai muuten, jossa pystyt reflektoimaan tapahtunutta. Jos toimit tiimivalmentajana oppilaitos tai yrityskentällä, olisi hyvä että samassa organisaatiossa on myös muita, jotka jakavat saman arvomaailman ja tavoitteet kanssasi. Tärkeää myös on, että organisaation johto tukee sitä työtä, mitä tiimivalmentajana teet.

Katso Johannes Partasen video valmennustyylistä

Tule kehittämään tiimivalmentajuuttasi Tiimimestari® -valmennukseen.

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma
Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma

Tiimivalmentajana roolisi on monimuotoinen ja vaativa. Se on myös äärimmäisen…

Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen
Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen

Tiimivalmentajana roolisi on monimuotoinen ja vaativa. Se on myös äärimmäisen…

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

Tiimivalmentajana roolisi on monimuotoinen ja vaativa. Se on myös äärimmäisen…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

Tiimivalmentajana roolisi on monimuotoinen ja vaativa. Se on myös äärimmäisen…

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Tiimivalmentajana roolisi on monimuotoinen ja vaativa. Se on myös äärimmäisen…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Tiimivalmentajana roolisi on monimuotoinen ja vaativa. Se on myös äärimmäisen…