”Tiimiakatemiassa vieraili vuosien aikana valtava määrä vierailijoita erilaisista organisaatioista ja yhteisöistä. Käyntiensä yhteydessä he pohtivat, miten voisivat saada aikaan näkemäänsä oppimisen innostusta ja energiaa omissa yhteisöissään”.

Tiimiakatemia Globalin Master Team Coach Hanna Waldén avasi huhtikuisessa webinaarissamme Tiimimestari® valmennuksen syntymisen taustaa.

Tiimimestari® on saanut alkunsa Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrittäjyyden erikoisyksiköstä Tiimiakatemiasta. Hanna opiskeli Tiimiakatemian ihka ensimmäisessä tiimissä (v. 1993) ja on sieltä asti tehnyt työtä tiimioppimisen edistämiseksi tiimivalmentajia valmentaen.

”Tiimiakatemiassa vieraili vuosien aikana valtava määrä vierailijoita erilaisista organisaatioista ja yhteisöistä. Käyntiensä yhteydessä he pohtivat, miten voisivat saada aikaan näkemäänsä oppimisen innostusta ja energiaa omissa yhteisöissään”.

Tiimiakatemian valmentajien toimesta ymmärrettiin, että tarvitaan tiimivalmentajia, joilla on osaamista soveltaa tiimioppimista omiin yhteisöihin.

”Tarvitaan tiimivalmentaja, joka omalla tavallaan soveltaa tiimioppimista omiin yhteisöihin. Miettimään sitä, mitä tiimioppiminen ja tiimijohtaminen voisivat tarkoittaa siellä omassa yhteisössä. Tiimimestari® -valmennus syntyi siis tarpeeseen kehittää ihmisissä osaamista, joka tarjoaisi heille keinoja viedä tiimioppimista omiin yhteisöihinsä. Ja sitä kautta synnyttää oppijakeskeistä innostusta, energiaa ja motivaatiota omiin kouluihin ja yrityksiin.”

Tiivistetysti sanottuna Tiimimestari® on siis Tiimiakatemia® menetelmän mukaista tiimioppimista soveltavien tiimivalmentajien valmennusohjelma. Tiimiakatemia® -menetelmän on kehittänyt Tiimiakatemian perustaja J0hannes Partanen testaamalla ja kokeilemalla, sekä valtavaan määrään kirjallisuutta tutustumalla.

Ensimmäinen Tiimimestari® ryhmä, eli TM1, käynnistettiin vuonna 2004. Nyt vuonna 2024 syksyllä matkansa aloittavat jo ryhmät TM153 ja TM154. Suomesta ja maailmalta löytyy siis jo reilu 3000 rohkeaa tiimivalmentajaa moninaisista yhteisöistä, organisaatioista ja tiimeistä. Sertifioituneita tiimivalmentajia on jo yli sata ja sertifioituneita tiimioppivia organisaatioitakin Suomesta ja maailmalta löytyy 10-20.

Tiimimestari® -valmennusohjelma ilmentää Tiimiakatemian oppimisen ydintä, eli dialogisuutta ja tekemällä oppimista. Dialogisen toimintakulttuurin harjoitteleminen ja tekemällä oppiminen ovatkin keskeisimpiä elementtejä Tiimimestareissa. Tiimimestari -prosessit rakennetaan pitkiksi, vähintään vuoden kestäviksi, jotta oppijat voivat kokeilla ja soveltaa oppimaansa käytäntöön. Muutosten ja rohkeiden kokeilujen tekeminen omassa arjessa, sekä niiden reflektointi osana valmennusta, vaatii aikaa.

Tiimimestari® -valmennuksen kytkeminen osaksi ammatillista tutkintoa on ollut tärkeä kehitysvaihe tiimivalmentajien valmennusohjelmalle. Tiimimestari – tutkinto kokonaisuus on muokkautunut vuosien saatossa vastaamaan yhä paremmin erilaisten yhteisöjen tarpeisiin. Tutkinto sitoo valmennuksen aikana tehtävää kehittämistä entistä vahvemmin osallistujan omaan työhön.

”Monesti kehittämistehtävät ovat jotain sellaista, joidenka onnistuminen edellyttää muutosta. Niin itsessä kuin ympärillä olevien ihmisten toiminnassa. Tähän tarvitaan valmennusosaamista, valmentamisen taitoa ja pelimerkkejä, jotta ne muutkin ihmiset siellä työpaikalla tai siinä kontekstissa, jossa osallistuja kehittämistä tekee, tulisivat osalliseksi sitä kehittämistehtävää.” Kertoo Sasky koulutuskuntayhtymässä työskentelevä tutkinnonohjaaja ja tiimivalmentaja Tiina Mätäsjärvi.

”Valmennusosaamisen kautta tutkintoon osallistuja pystyy sitouttamaan myös muita kehittämiseen ja näin saamaan lisätukea omaan tekemiseen. Esimerkiksi tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa on paljon palvelumuotoilun elementtejä. Eli asiakkaan, on hän sitten kollega, opiskelija tai alainen, osallistaminen kehittämiseen on isossa osassa tutkintoa. Muun muassa tähän osallistamiseen Tiimimestari® -valmennus tarjoaa todella paljon työkaluja ja keinoja kasvattamalla osallistujan kykyä toimia tiimivalmentajana.”

Tiimimestari® -valmennuksen kehityksen tuorein askel on teko-ohjelma, joka on terävöittänyt käytäntöön viemistä ja entisestään syventänyt tutkinnon ja tiimimestarin yhteyttä. Teko-ohjelma kirjaimellisesti ohjaa osallistujia tekemään pieniä ja isompia tekoja omassa arjessa.

”Väistämättä kokeiluiden kautta tulee onnistumisia ja alkaa muotoilemaan koko ajan sitä prosessia. Työpaikalta saatava tuki myös auttaa ja edistää uusien kokeiluiden tekemistä, sekä vähentää epäonnistumisen pelkoa”. Tiina jatkaa.

Tiimimestari® on vuosien saatossa kehittynyt nykyiseen muotoonsa palautteiden ja kokemusten kartuttaman tiedon avulla, ja jatkaa edelleen kehittymistään. Tällä hetkellä niin työmaailmassa kuin myös opiskelijoiden keskuudessa perään kuulutetaan yhteistyötä, verkostomaisen tekemisen tärkeyttä sekä oppimisen kykyä. Tiimityö onnistuessaan tarjoaa mahdollisuuden näihin kaikkiin. Kuitenkin kuten niin moni muukin asia, myös tiimissä työskentely vaatii osaamista ja tiimin itsensä kehittyminen kaipaa usein sekä valmentajaa että tiettyjä rakenteellisia tukikeinoja. Tätä kaikkea ymmärrystä ja osaamista on mahdollista kartuttaa Tiimimestari -valmennuksessa yhdessä muiden kanssa.

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma
Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma

Tiimimestari® -valmennus kehittää osaamista, jonka avulla viedä tiimioppimista omiin yhteisöihin…

Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen
Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen

Tiimimestari® -valmennus kehittää osaamista, jonka avulla viedä tiimioppimista omiin yhteisöihin…

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

Tiimimestari® -valmennus kehittää osaamista, jonka avulla viedä tiimioppimista omiin yhteisöihin…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

Tiimimestari® -valmennus kehittää osaamista, jonka avulla viedä tiimioppimista omiin yhteisöihin…

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Tiimimestari® -valmennus kehittää osaamista, jonka avulla viedä tiimioppimista omiin yhteisöihin…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Tiimimestari® -valmennus kehittää osaamista, jonka avulla viedä tiimioppimista omiin yhteisöihin…