Katri Kurronen

Katri Kurronen

Tiimivalmentaja, Senior Team Coach

Innostun ja inspiroidun ihmisistä, kohtaamisista. Uskon yhdessä tekemiseen ja dialogiin, koska se synnyttää yhteenkuuluvuutta ja luottamusta. Olen yhdessä tekevä ja ennakoiva hoksauttaja, tulevaisuusorientoitunut kehittäjä. Hyvä johtaminen haastaa ajattelemaan ja aitoon vuorovaikutukseen.  Jokaisen tulisi tulla kuulluksi ja kohdatuksi, olla osallisena, sillä se on keskeinen oppimisen keino. Haluan olla kehittämässä avoimen keskustelukulttuurin avulla elinvoimaisia työyhteisöjä sekä innostaa ja rohkaista jokaista yhdessä tekemiseen ja tiimityöhön.

Olen erityisopettaja, rehtori, organisaatioanalyyttinen työnohjaaja ja ennen kaikkea tiimivalmentaja ja ikuinen oppija. Olen valmentanut erilaisia työyhteisöjä, sekä ohjannut ja sparrannut rehtoreita, päivökodinjohtajia, luokanopettajia, nuoriso- ja koulunkäynninohjaajia. Tiimiakatemia Globalin lisäksi työskentelen mm. oppimisympäristöjen suunnittelussa pedagogisena asiantuntijana ja konsulttina sekä toimin työnohjaajana.

Yhteystiedot