Ahlmanilla on luotu omaa pedagogista mallia ja matkaa opettajasta oppimisen ohjaajaksi jo useamman vuoden. Missä mennään nyt?

”Kuka teidän lukujärjestykset tekee?” Kuuluu kysymys.

”Ihan itse tehdään.”

”No mistä te tiedätte, mitä teidän pitää oppia?” Yleisöstä kysytään seuraavaksi.

”Katsotaan e-perusteista tutkinnon osaamisvaatimukset. Jos siellä on vaikka retkeilytaidot ja nuotion sytyttäminen, niin sitten harjoitellaan nuotion sytyttämistä.”

Vierailijat heittelevät kysymyksiä kahdelle tiimioppijalle jotka opiskelevat luonto- ja ympäristöalaa 30 hengen tiimissä Ahlmanilla. On Sokratespäivä eli tiimivalmentajien kohtaaminen.  Reilu 60 henkinen osallistujajoukko on saapunut Ahlmanille järjestettyyn Kulmakivipäivään – minkälainen on Ahlmanin tiimioppimisen malli ja miten kaikki käytännössä toimii?

Näpsäkästi ja turhia takeltelematta tiimiliiderit Mette Hämäläinen ja Joonas Viitanen vastailevat esitettyihin kysymyksiin, vaikka opintoja on takana vasta syyskausi. ”Alkuun kun tänne tultiin, niin kyllä aika hämmästyneitä oltiin, dialogirinki eikä pulpetteja. Ensin oli kolmisen viikkoa tutustumista oppimismalliin ja tajusi että täällähän pitää itse tehdä, se kyllä pisti mietityttämään alkuun”, Mette ja Joonas muistelevat syksyn aloitusta.

Sen verran opiskelumalliin oli perehdytty jo etukäteen, että jo opintoihin hyväksymiskirjeessä oli tehtävänä miettiä oppimissopimuksen kolme ensimmäistä kysymystä (Missä olen ollut, missä olen nyt, minne olen menossa) sekä lukea pari oppimiseen liittyvää kirjaa. Näistä sai hyvää pohjaa jo heti ensimmäisiin tiimin dialogitreeneihin.

 

Tiimioppimisen oppimista

”Mistä niitä projekteja sitten tulee?” Kysymykset jatkuvat.

”Sen mukaan mietitään että mitä meidän pitäisi oppia, mitä me ei vielä osata ja sen jälkeen pohditaan, miten me voisimme sitä harjoitella. Sitten vaikka järjestetään jokin retkipäivä ja harjoitellaan vaadittavaa taitoa. Vielä ei ole ollut asiakasprojekteja mutta ne ovat suunnitteilla kevätpuolella.” Mette ja Joonas selittävät.

Meten ja Joonaksen tiimissä ikähaitari on laaja, on nuoria ja aikuisia. Tiimillä on kaksi tiimiliideriä sekä kolme valmentajaa joista vähintään yksi on aina paikalla päivisin ja tietenkin dialogitreeneissä valmentaja on aina paikalla.’

Projektit toteutetaan projektitiimeittäin, joilla on omat vastuuhenkilönsä. Ahlmanin tiimeillä on jokaisella omat viikkojärjestyksensä, Meten ja Joonaksen tiimissä viikko koostuu maanantai ja torstai-aamupäivien dialogitreeneistä, YTO-aineista ja muu aika on varattu projektien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

”Sopiiko tiimioppimisen malli kaikille?” Pohditaan yleisössä. Tämä herättää keskustelua koko osallistujajoukossa.

Mette kertoo kokeneensa että ”tiimioppimisen malli voi alkuun tuntua vaikealta, mutta sitä voi oppia.” Tiimioppiminen ei tarkoita valmiina olevaa taitoa, vaan kyse on oppimisen harjoittelusta. Toisilla harjoittelua vaaditaan enemmän, toisilla oivallus syntyy nopeasti.

Mette on kokenut Ahlmanilla vahvuudeksi sen, että voit suorittaa minkä tahansa valinnaisen kurssin, kun ei tarvitse varmistaa, että tuleeko kurssille tarpeeksi osallistujia. Teet kurssista projektin ja hankit taidot jotka kurssin tavoitteena on, suoritit kurssia sitten yksin tai isommassa porukassa.

Joonakselle arvokasta on ollut mahdollisuus edetä omaan tahtiin. Hän kokee olevansa nopea oppimaan, joten on motivoivaa kun saa edetä oman vauhdin mukaan. Joonas arvostaa tiimioppimisessa ja projektien tekemisessä oma-aloitteisuuden kasvua – hänellä on jo vuosien kokemus yrittäjänä olemisesta ja kokemusta siitä, kuinka paljon on työharjoittelijoita jotka eivät pysty toimimaan ilman erillistä ohjeistusta. Tiimioppimisen vahvuus on oma-aloitteisuuden ja vastuun kantamisen harjoittelu. Tätä voi harjoitella mistä lähtökohdista tahansa kuten erityisopiskelijoita aiemmin valmentanut tiimivalmentaja Päivi Korhonen Ahlmanilta muistuttelee: ”Tiimioppiminen sopii kaikille.”

 

Kantavat rakenteet 

Ahlmanilla on rakennettu matkaa opettajasta oppimisen ohjaajaksi ja valmentajaksi vuodesta 2012. Opettajien ja esimiesten Tiimimestari-valmennukset alkoivat vuonna 2013 ja vuosien saatossa on tehty useita kehittämishankkeita liittyen yrittäjyyteen, tiimioppimiseen ja osallistamiseen.

Kehittämishankkeiden avulla on muun muassa luotu yhteinen pedagoginen ajattelu- ja toimintamalli, Tiimioppimisen kulmakivet ja kantavat rakenteet.

Pedagoginen malli edistää muun muassa tärkeiden metataitojen kehittymistä kuin myös Ahlmanin vision toteutumista: Ahlman on luovuuden, rohkeuden, taidon ja yrittäjyyden osaamispuisto 2022. Yhteisen pedagogisen mallin mukaisia kokeiluja ja sovellutusta tehdään jatkuvasti. Oleellista on, että myös opettajat kokoontuvat säännöllisesti yhteiseen dialogiin jakamaan kokemuksiaan ja oppimaan toisiltaan.

Teksti ja kuvat Teija Välinoro, Tiimiakatemia Global

Julkaistu 12/2019

 Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Tutustu valmennuksiimme ja ilmoittaudu mukaan

Lue lisää
Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Tiimivalmentaminen tutuksi: ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Ilmoittaudu maksuttomalle verkkokurssille!

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Blogit

Lue lisää samasta aiheesta

Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma
Tiimioppiminen tiimityön tekemisen tapana: Hyödyt, haasteet ja johdon näkökulma

Ahlmanilla on luotu omaa pedagogista mallia ja matkaa opettajasta oppimisen…

Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen
Tiimimestarin tarina: synty ja kehittyminen

Ahlmanilla on luotu omaa pedagogista mallia ja matkaa opettajasta oppimisen…

Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena
Konepajan lukio matkalla tiimiorganisaatioksi – Tiimiakatemia Global tukena

Ahlmanilla on luotu omaa pedagogista mallia ja matkaa opettajasta oppimisen…

Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!
Koulutusta vai sisäistä valmennusta? Tiekartta tiimien menestykseen ja työhyvinvointiin!

Ahlmanilla on luotu omaa pedagogista mallia ja matkaa opettajasta oppimisen…

Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?
Tiimityössä onnistumisen ”salainen” ainesosa – tiimioppiminen?

Ahlmanilla on luotu omaa pedagogista mallia ja matkaa opettajasta oppimisen…

Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?
Tiimimestari® -tiimivalmennus: Mistä on kyse?

Ahlmanilla on luotu omaa pedagogista mallia ja matkaa opettajasta oppimisen…