Tiimiakatemia® Ihmevalmentaja

3280,00 

Tiimiakatemia® Ihmevalmentaja on raskassarjaan siirtyvän tiimivalmentajan jatkovalmennus. Se jatkaa siitä, mihin Tiimimestari antoi peruseväät.

Poista
tuotetunnus (SKU) Ei saatavilla/-tietoa (Tuote)Osastot: ,

Ilmoittautuminen valmennuksiin tapahtuu verkkokaupan kautta. Voit valita kassasivulla maksutavaksi laskun tai oppisopimuksen.

 

Tiimivalmentajan senior-tason jatko-ohjelma

Tiimiakatemia® Ihmevalmentaja on jatko-ohjelma Tiimimestari -ohjelman suorittaneille tiimivalmentajille. Se jatkaa siitä, mihin Tiimimestari antoi peruseväät.

Ihmevalmentajassa opitaan ammattilaisena työskentelevän tiimivalmentajan kehittyneitä taitoja. Ohjelma antaa tiedot ja taidot Tiimiakatemia® menetelmän strategisista välineistä.

 

Missio

Ihmevalmentaja on syntynyt tarpeesta jatko- ja lisäkouluttaa ammattilaisena tiimivalmentajia. Sen missiona on kehittää tiimivalmentajan ammattitaitoa korkeammalle tasolle. Tällä raskassarjalaisen tasolla hän voi kehittää tiimivalmennusmentelmiä, rakentaa laajamittaisia valmennusohjelmia sekä keittää eri tyyppisiin valmennusympäristöihin räätälöityjä koulutuscoctaileja. Lisäksi Ihmevalmentaja yhdistää sen osallistujat toisiinsa senior -tason ammatilliseksi verkostoksi.

Ohjelman suorittaminen ja omassa työssä tehdyn laajamittaisen kehittämistyön tekeminen johtaa Tiimiakatemia® Senior Team Coach sertifikaattiin.

 

Ammatillisen osaamisen kehittyminen senior -tason tiimivalmentajana

 • Saat käyttöösi uusimmat Tiimiakatemia® menetelmän ideat ja viitekehykset.
 • Opit rakentamaan tiimivalmennusta käyttäviä ohjelmia ja ympäristöjä niin omalle allallesi kuin sen ulkopuolelle.
 • Siirryt yksittäisten tiimien valmentamisesta isompaan kuvaan: miten tiimivalmentamista käytetään yhteisöjen ja verkostojen valmentamisessa?
 • Harjoitat taitojasi menetelmäkehittäjänä ja uusien oppimisen työkalujen keksijänä.
 • Saat yhteyden muihin tiimivalmentamisen ammattilaisiin. Olet osa senior -tason tiimivalmentajaverkostoa.

 

Ison kuvan lähestymiskulma

Ihmevalmentaja on, kuten Tiimimestarikin, taatusti erilainen valmennusohjelma. Se on 1,5-2 vuoden pituinen pitkäkestoinen valmennus. Ohjelma sisältää valmennusmoduulien lisäksi tuhdin paketin käytännön tiimivalmennustilanteita, vertailuoppimismatkoja, harjoittelujaksoja, lukuohjelman, pienryhmätyöskentelyä, henkilökohtaista sparrausta, Major Paperin ja osaamisen näyttötilaisuuden. Vaihtoehtoja on monia.

Verkostomme kehittyy koko ajan. Esimerkiksi vuonna 2017 verkosto ulottui Suomeen, Espanjaan, Unkariin, Alankomaihin, Isoon Britanniaan, Tansaniaan, Kiinaan ja Brasiliaan asti. Voit koko ohjelman aikana luoda yhteyksiä Tiimiakatemia verkoston jäseniin ja suorittaa ohjelman aktiviteetteja eri puolilla Suomea ja Eurooppaa. Kaikki eri Tiimiakatemiat ovat ulottuvillasi. Unohda pelkät puheet ja teoriat, kuule legendat ja näe Tiimiakatemiat itse omin silmin!

 

Kenelle?

Ihmevalmentaja on kokeneen tiimivalmentajan ohjelma. Sen osallistumisvaatimukset ovat:

 • Olet suorittanut Tiimimestari -ohjelman (tai vastaavan ohjelman) ja olet sertifioitunut Tiimiakatemia® Team Coach -tasolle
 • Teet täysi- tai puolipäiväisesti tiimivalmentajan työtä esimerkiksi opettajana, johtajana tai konsulttina
 • Sinulla on vähintään 1,5 vuotta kokemusta Tiimiakatemian menetelmien käytöstä ja tiimien valmentamisesta
 • Sinulla on ison mittakaavan kehityshaaste, jota lähdet ratkaisemaan ohjelman aikana.
 • Sinulla on riittävästi aikaa ja resursseja toteuttaa ohjelman oppimisaktiviteetit

 

Rakenne

Ihmevalmentaja koostuu viidestä kolmen päivän (5 x 3 pv) moduulista:

 

ORIENTAATIO – 1 pv
MODUULI H: TIIMIVALMENTAJAN TAIDOT JA OPPIMINEN – 3 pv
MODUULI I: TIIMIEN JOHTAMINEN JA TIIMIYRITTÄJYYDEN SYNNYTTÄMINEN – 3 pv
MODUULI T: TIIMIVALMENTAJAN JA TIIMILIIDERIN YHTEISPELI – 3 pv
MODUULI M: YHTEISTUOTANTO JA VERKOSTOT – 3 pv
MODUULI R: TULEVAISUUS : ISO KUVA JA EKOSYSTEEMI & PIENI KUVA JA ITSENSÄ JOHTAMINEN – 3 pv

 

Lisäksi kuhunkin yksittäiseen Ihmevalmentaja -ohjelmaan aikatauluun voi kuulua työpajoja ja seminaareja.

 

Tiimivalmentajat

Tiimimestarin valmentajina toimii kaksi sertifioitua Tiimiakatemia® Senior tai Master -tason tiimivalmentajaa. Heillä kaikilla on laaja-alainen kokemus menetelmäkehittämisestä ja tiimivalmentamisen käytöstä eri tyyppisissä ympäristöissä.

 

Koulutuspaikat

Jokainen valmennusmoduuli toteutetaan eri paikassa ja mikäli ohjelma on kansainvälinen, toteutetaan moduulit eri maissa. Yleisin toteutuspaikka on maaseutumatkailutila täyshoidolla.

 

Diplomi

Ihmevalmentajan suorittaneelle henkilölle myönnetään Ihmevalmentaja -suoritusdiplomi.

Mikäli henkilö suorittaa Ihmevalmentajan aikana formaalin ammatillisen tutkinnon oppisopimuksella, myönnetään hänelle formaali tutkinto.

 

Tiimivalmentajasertifiointi

Ihmevalmentajan suorittanut voi hakea ohjelman suorittamisen jälkeen Tiimiakatemia® Senior Team Coach sertifikaattia. Hakijan tulee täyttää sertifikaatin edellyttämät kriteerit työkokemuksen ja osaamisen osalta ohjelman suorittamisen lisäksi.

 

Hinta ja kustannukset

Perushinta 3 280 € + alv.

Hinta sisältää koulutuksen, sähköisesti toimitettavat koulutusmateriaalit ja ohjelman suoritusdiplomin.

Osallistuja maksaa itse matka- ja majoituskulut.

Mikäli haluat suorittaa opetushallituksen formaalin tutkinnon (ks. alla) ilman oppisoppimusta, laskutetaan näyttötilaisuuksista yllä mainitun hinnan lisäksi 980 € (+alv).

Laskutus tapahtuu viidessä (5) erässä kunkin ryhmäsi moduulin jälkeen.

Jos ohjelma toteutetaan osaltasi oppisopimuskoulutuksena, jää maksettavaksesi vain tutkintomaksu 58 euroa. Matka- ja majoituskuluista vastaa osallistuja itse tai työnantaja.

Oppisopimuksesta päättää paikallinen oppisopimustoimisto kriteeriensä mukaisesti. Ihmevalmentajan tuottaja Tiimiakatemia Global ei tee päätöstä oppisopimuksen myöntämisestä eikä voi hakea sitä asiakkailleen.

 

Korvaaminen ja peruutukset

Mikäli et pysty osallistumaan yksittäiseen valmennuskertaan (moduuliin), voit korvata sen jossakin toisessa ohjelmassamme.  Mikäli korvaat moduulin jossakin toisessa järjestämässämme Ihmevalmentaja -ohjelmassa, ei korvaamisesta synny sinulle lisälaskua. Varaamme kuitenkin oikeuden olla toimittamatta juuri tarpeeseesi soveltuvaa korvausmoduulia.

Mikäli taas keskeytät koko ohjelman, palautamme sinulle maksusi niiden moduulien osalta, joihin et osallistunut tai joita et korvannut. Pyydämme tekemään ohjelman keskeytysilmoitukset kirjallisesti osoitteeseen info@tiimiakatemia.com.

Lisätietoa

Kieli

Ihmevalmentaja -ohjelmien käyttökieli on joko suomi tai ruotsi.

Eräs ohjelman ydinideoista on verkottaa kokeneita tiimivalmentajia yli organisaatio-, kulttuuri- ja maarajojen. Tästä syystä englannin kielen hallinta niin kirjallisen kuin suullisen viestinnän osalta on pakollinen ehto. Lisäksi ohjelmassa toteutettava lukuohjelma sisältää englanninkielistä kirjallisuutta.

 

Vaihtoehtona oppisopimuskoulutus

Ihmevalmentaja -ohjelma on tietyissä tilanteissa mahdollista suorittaa tutkintoon johtavana oppisopimuskoulutuksena. Valittavanasi on johtamisen erikoisammattitutkinto (JET), yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (TKEAT) riippuen kehittämishaasteestasi ja tarpeesta työssäsi.

 

Opintopisteet

Tiimiakatemia Global on itsenäinen, riippumaton ja yksityinen koulutusyritys. Ihmevalmentaja on non-formaali koulutus.

Ihmevalmentaja vastaa työkuormansa ja vaativuustasonsa osalta 45 opintopistettä. Muut koulutusoperaattorit saattavat antaa niiden määrästä eri lausunnon tai näkemyksen. Opintopisteet luokitellaan kuuluvan epävirallisen (non-formaalin) koulutuksen piiriin.

Ihmevalmentajan suorittanut henkilö voi itsenäisesti hakea korvaavuutta ja opintopistesuorituksia formaaleilta koulutusoperaattoreilta (esimerkiksi yliopistolta) ohjelman osalta. Jokaisella formaalilla koulutusoperaattorilla on omat käytänteensä ja kriteerinsä näiden suoritusten hyväksymiseksi osaksi formaaleja opintosuorituksia.

Mikäli haet korvaavuutta Ihmevalmentajasta formaalilta koulutusoperaattorilta, voit:

 • Käyttää Internet -sivustoillamme olevaa ohjelmakuvausta suorituksen laadun ja laajuuden kuvaamiseen
 • Esittää hakemuksen vastaanottajalle ohjelmasta saatavan suoritusdiplomin todisteena ohjelman suorittamisesta
 • Esittää hakemuksen vastaanottajalle ohjelman aikana tuottamasi todistusaineiston oman osaamisesi kehittämisestä ja osaamisesi tasosta (suosittelemme yhteenvedon ja sitä tukevan portfolioaineiston käyttöä)

Ihmevalmentajan aikana suoritettavat oppisopimuksen piirissä olevat ammatilliset tutkinnot ovat formaaleja tutkintoja. Sen suorittanut henkilö voi itsenäisesti hakea korvaavutta ja opintopistesuorituksia formaaleista koulutusohjelmista tutkinnon osalta. Jokaisella formaalilla koulutusoperaattorilla on omat käytänteensä ja kriteerinsä näiden tutkintosuoritusten hyväksymiseksi osaksi formaaleja opintosuorituksia.

 

Näytä koko esittely

Ihmevalmentaja 5

 

Ihmevalmentaja 5 on valtakunnallinen ohjelma.

 

Ilmoittautuminen

Viimeinen ilmoittautumispäivä 31.10.2017. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 

Aikataulu

Orientaatio 21.11.2017

Moduuli H:: Tiimivalmentamisen taidot ja oppiminen 14. – 16.12.2017

Moduuli I: Tiimien johtaminen ja tiimiyrittäjyyden synnyttäminen 8. – 10.2.2018

Moduuli T: Tiimivalmentajan ja tiimiliiderin yhteispeli 26. – 28.4.2018

Moduuli M: Yhteistuotanto ja verkostot 27 . -29.9.2018

Moduuli R: Tulevaisuuden hahmottaminen: Iso kuva ja ekosysteemi sekä pieni kuva ja itsensä johtaminen 29.11. – 1.12.2018

Moduuli S:  Major Paper + sertifiointi 29.1.2019

HEHKU-seminaari tammikuussa 2019

 

Valmentajat

Tiimiakatemia® Team Coach Hanna Waldén (p. 040 507 5503) ja Tiimiakatemia® menetelmän pääkehittäjä, opetusneuvos Johannes Partanen.