Tiimiakatemia® sertifiointitasot


Tiimivalmentajille suunnattujen ohjelmien suorittaneilla on halutessaan mahdollisuus sertifioitua Tiimiakatemia® tiimivalmentajiksi.

Tiimiakatemia tiimivalmentajasertifioinnin avulla henkilö voi todistaa tietonsa, taitonsa ja kokemuksensa Tiimiakatemian tiimivalmentamistavasta.

Sertifiontijärjestelmä koostuu neljästä tasosta:


Jyväskylässä juhlittiin valmistuneita tiimivalmentajia ja uusia sertifiointeja 16.1.2016.